An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Treochlár seolta le teangacha uile na hEorpa a chaomhnú agus a chur chun cinn

Treochlár seolta le teangacha uile na hEorpa a chaomhnú agus a chur chun cinn

Sheol an tAire Stáit Dinny McGinley T.D. an Treochlár Eorpach um Éagsúlacht Teangacha in Ambasáid na hÉireann sa Bhruiséil inniu.


Tionscadal de chuid an Líonra um Éagsúlacht Teangacha a chur chun cinn/Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) is ea an treochlár a bhfuil réadtiomnaithe le héagsúlacht teangacha a spreagadh laistigh den Aontas Eorpach.

Meastar go mbeidh idir 60% agus 90% de theangacha an domhain i mbaol báis laistigh de 100 bliain. Beidh an NPLD ag obair leis na gnéithe dearfacha a bhaineann le héagsúlacht teangacha a chur i mbéal phobal an Aontais Eorpaigh, mar aon leis na teangacha oifigiúla uile a chaomhnú agus a chur chun cinn, lena n-áirítear teangacha stáit, teangacha réigiúnacha, neamhfhorleathana agus imirceacha, teangacha mionlaigh, agus teangacha trasteorann.

Cruthóidh an Treochlár Eorpach um Éagsúlacht Teangacha fís ardleibhéil den Eoraip mar áit ina bhfuil flúirse agus éagsúlacht teangacha, ag cur béime ar na buntáistí pearsanta, sóisialta agus eacnamaíochta a bhaineann le héagsúlacht teangacha, agus déanfaidh sé cur síos ar na forbairtí atá i ndán do theangacha uile na hEorpa.

Ag caint ag seoladh an treochláir nua, dúirt an tAire McGinley, “Is mór an chúis áthais domsa, mar chainteoir dúchais Gaeilge agus mar Aire Stáit na Gaeltachta, an deis a bheith agam foghlaim faoi na hiarrachtaí atá ar bun le héagsúlacht teangacha a chur chun cinn san Eoraip, agus mo thacaíocht a thabhairt do na hiarrachtaí céanna.”

“Tá Rialtas na hÉireann ag tacú le treochlár eile faoi láthair, is é sin, an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. Díol suime a thabhairt faoi ndeara go bhfuil roinnt gnéithe den Treochlár Eorpach le fáil sa Straitéis 20 Bliain freisin, mar shampla, úsáid na teanga sa teaghlach; oideachas agus oiliúint trí mheán na máthairtheanga; tacaíocht do dhaoine óga; úsáid na meán sóisialta agus na teicneolaíochta nua; agus úsáid na dteangacha chun forbairt eacnamaíochta a chur chun cinn.”

©Foilsithe ar Gaelport.com 11 Aibreán 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Seimineár fostaíochta le Gaeilge i UCD

Níl gealltanais Chomhaontú Aoine an Chéasta á gcomhlíonadh

Na Filí Albanacha ag teacht go luath

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #GaeilgeLe Clár Johnston, Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214