An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Feachtas i gcoinne ciorruithe ag Comharchumainn agus Eagrais Phobail

Feachtas i gcoinne ciorruithe ag Comharchumainn agus Eagrais Phobail

Tá feachtas curtha sa siúl ag Comhlachas na gComharchumann Gaeltachta agus comhlachtaí pobail Gaeltachta chun dul i ngleic le ciorruithe sa mhaoiniú atá ar fáil faoi láthair do chomharchumainn agus do chomhlachtaí pobail sna Gaeltachtaí. 


Tionóladh cruinniú ar an Aoine 19 Iúil 2013, in Óstán Bhaile Chlár na Gaillimhe chun plé a dhéanamh ar na dúshláin atá roimh na gcomhlachtaí seo, agus iad ag iarraidh a gcláir oibre a chur i gcrích in ainneoin laincisí móra airgid. 

Tá imní mhór léirithe ag Comhlachas na gComharchumann Gaeltachta go ndéanfar maoiniú na n-eagraíochtaí pobalbhunaithe a chiorrú tuilleadh agus go mbeidh drochthionchar aige seo ar an bPróiseas Pleanála Teanga atá á chur chun cinn mar chuid den Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge faoi réir Acht na Gaeltachta 2012. 

Fógraíodh an Próiseas Pleanála Teanga i mí Aibreáin 2012, agus faoin bpróiseas seo roinnfear Gaeltachtaí na tíre i gceantair phleanála teanga faoi leith agus beidh plean teanga le réiteach ag gach ceantar.  Tá molta gur trí na comharchumainn agus na heagrais phobalbhunaithe, a thagann faoi scáth Údarás na Gaeltachta, a chuirfear na pleananna teanga seo i bhfeidhm.

Ar lá na cáinaisnéise anuraidh, fógraíodh go mbeadh méadú beag ar bhuiséid caipitil an Údaráis ó €5.9m sa bhliain 2012 go dtí €6m sa bhliain 2013 ach chuir Sinn Féin i leith an Rialtais go raibh ciorruithe á gceilt, agus dúirt an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh go mbeadh laghdú ar ioncam an Údaráis ó shócmhainní eile.

I ‘Buiséad 2013’ fógraíodh go mbeadh €6.7m le caitheamh ar bhuiséad reatha ar scéimeanna tacaíochta Gaeltachta agus go mbeadh €4.1m le caitheamh ar scéimeanna tacaíochta Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.

Ag an gcruinniú in Óstán Bhaile Chlár na Gaillimhe, thug Peadar Mac an Iomaire, Iar-Phríomhfheidhmeannach ar Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, cur i láthair spreagúil ar “Cheannródaíocht Pobail sa Ghaeltacht”. Dar le Mac an Iomaire gur gá go leanfadh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Údarás na Gaeltachta i gcomhar leis na heagrais pobail den sampla cheannródaíocht a thaispeáin  an Roinn, ag dul ar ais go dtí an t-am ar bunaíodh an Ghaeltacht, chun próiseas fiúntach pleanála teanga a chuir i bhfeidhm. Deir Mac an Iomaire, go bhfuil gá anois le “trust, muinín agus macántacht idir an Stáit, an Pobal agus na scairshealbhóirí go léir sa phróiseas”.

Beidh cruinniú á lorg ag Comhlachas na gComharchumann Gaeltachta ar bhonn práinn le Príomhoifigigh agus le Bord Údarás na Gaeltachta chun a gcás a chur chun cinn.

© Foilsithe ar Gaelport.com 26 Iúil 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta seo a leanas:

Deiseanna fostaíochta reatha trí Ghaeilge
Coláiste na hÉireann - Institiúid Tríú Leibhéal nua as Gaeilge
Bliain 3 den Straitéis 20 Bliain: Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214