An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

An Roinn Cosanta ag dréachtú an tríú scéim teanga

An Roinn Cosanta ag dréachtú an tríú scéim teanga

Tá An Roinn Cosanta ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil dá custaiméirí trí mheán na Gaeilge.


Cuireann An Roinn Cosanta fáilte roimh aighneachtaí maidir le hullmhú an tríú dréachtscéim teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 ó aon pháirtithe leasmhara.

Is féidir aighneachtaí a sheoladh go leictreonach chuig customer@defence.ie. Ina ionad sin is féidir iad a chur sa phost chuig:

An Roinn Cosanta
An Brainse Pleanála agus Eagrúcháin,
Bóthar an Stáisiúin, An Droichead Nua,
Co. Chill Dara

Ní mór aighneachtaí a chur isteach roimh 5pm Dé Luain, 2 Meán Fómhair, 2013.

Is féidir an chéad agus an dara scéim teanga de chuid na Roinne a fháil ag www.coimisineir.ie.

Aighneachtaí

Is cabhair mhór do na comhlachtaí poiblí iad na haighneachtaí on bpobal. Is féidir leis na comhaltaí poiblí mianta an phobail i leith na seirbhísí a theastaíonn uatha a mheas ón aiseolas a fhaigheann siad. Is féidir díriú ar cíbe seirbhís ón gcomhlacht poiblí sna haighneachtaí lena n-áirítear:

 • Cumas Dátheangaigh Reatha an chomhlachta phoiblí
 • Tairiscint ghníomhach agus cothú éilimh
 • Polasaí Earcaíochta agus Socrúcháin an chomhlachta phoiblí – Poist a chur ar leataobh
 • Rochtain ar cháipéisíocht / foirmeacha iarratais
 • Comharthaíocht agus feiceálacht na Gaeilge ar an láthair oibre
 • Cruinnithe Poiblí
 • Riachtanais teanga sa Ghaeltacht
 • Láithreán Gréasáin
 • Córas Measúnaithe ar bhaint amach na spriocanna sa scéim
 • Monatóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn
 • Poiblíocht ar an Scéim Chomhaontaithe

©Foilsithe ar Gaelport.com 6 Lúnasa 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Scoláireachtaí bronnta ar 31 duine chuig cúrsaí Gaeilge i gConamara

Tionól Cruthaitheach ar Athréimniú na Tíre á eagrú sa Bhoirinn

Maoiniú ar fáil do thaighde ar na meáin chumarsáide

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214