An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Iarratas ar Aighneachtaí - CIÉ

Iarratas ar Aighneachtaí - CIÉ

Tá sé i gceist ag Córas Iompair Éireann, CIÉ (Bus Éireann, Bus Átha Cliath & Iarnród Éireann) scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.


Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na scéime á lorg ag CIÉ anois ó aon pháirtí leasmhar. Is fearr aighneachtaí, a chuirfear ar fáil go poiblí ar shuíomh gréasáin Coras Iompar Éireann, a sheoladh go leictreonach chuig gaeilge@cie.ie roimh 30 Lúnasa 2013.

Ina ionad sin, is féidir iad a sheoladh leis an bpost chuig:

Aighneachtaí CIÉ,
Bosca OP 12408,
Baile Átha Cliath 2.

Tá eolas maidir le mandáid agus ról CIÉ agus na seirbhísí a chuireann sé ar fáil don phobal ar fáil ag www.cie.ie

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta www.ahg.gov.ie nó ar iarratas ríomhphoist chuig diarmaid.omordha@ahg.gov.ie.

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ullmhú aighneacht go luath.  Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn agus cur leis an aighneacht seo is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@gaelport.com.

Bíonn an nuacht is déanaí faoi sheirbhísí Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil gaelport:  
http://www.gaelport.com/abhchoideacht
http://www.gaelport.com/achtnadteangachaoifigiula2003.  

Fógra Poiblí foilsithe ar Gaelport.com 12 Lúnasa 2013
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214