An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Dhá chomhlacht phoiblí ag ullmhú an tríú scéim teanga

Dhá chomhlacht phoiblí ag ullmhú an tríú scéim teanga

Tá an Coimisinéir Cosanta Sonraí agus Óglaigh na hÉireann ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuireann siad ar fáil trí mheán na Gaeilge dá gcustaiméirí.


Tá an dá chomhlacht phoiblí ag dréachtú a dtríú scéim teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde.

An Coimisinéir Cosanta Sonraí

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag an gCoimisinéir Cosanta Sonraí anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach).

Ba chóir freisin, go hinmhianaithe, aighneachtaí, (a d’fhéadfadh a bheith ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin na hOifige), a sheoladh isteach tríd ríomhphost chuig eolas@cosantasonrai.ie.  

Ina ionad sin is féidir iad a sheoladh tríd an bpost chuig:

An Coimisinéir Cosanta Sonraí,
Teach na Canálach,
Bóthar an Stáisiúin,
Cúil an tSúdaire,
Co. Laoise.

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról / na seirbhísí arna soláthar don phobal ag an gCoimisinéir Cosanta Sonraí ar fáil ar www.cosantasonrai.ie.

Baineann cosaint sonraí go bunúsach le haitheantas a thabhairt do chearta an duine chun cinneadh a dhéanamh faoi conas a úsáidtear a sonraí.

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00pm Dé hAoine, 13 Meán Fómhair 2013.

Óglaigh na hÉireann

Tá sé i gceist ag Óglaigh na hÉireann scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Tiocfaidh an Dréachtscéim in ionad Scéim reatha Óglaigh na hÉireann atá chun dul as feidhm i mí na Nollag 2013 (féach www.mileata.ie chun an scéim reatha a fheiceáil).

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig acg@defenceforces.ie nó chuig:

An Chomhairle Gaeilge,
Stiúrthóireacht an Cór Iompair,
Dún Mhic Aoidh,
Ascaill an Chiardhuibh,
Baile Átha Cliath 7

Is é an spriocdháta d’aighneachtaí ná 5.00 i.n. Dé hAoine, 20 Meán Fómhair 2013.

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh na doiciméid go léir a gheofar faoi réir fhorálacha na n-Achtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 agus go bhféadfadh go scaoilfí iad.

 

Aighneachtaí

Is cabhair mhór do na comhlachtaí poiblí iad na haighneachtaí ón bpobal. Is féidir leis na comhaltaí poiblí mianta an phobail i leith na seirbhísí a theastaíonn uatha a mheas ón aiseolas a fhaigheann siad. Is féidir díriú ar cíbe seirbhís ón gcomhlacht poiblí sna haighneachtaí lena n-áirítear:

 • Cumas Dátheangaigh Reatha an chomhlachta phoiblí
 • Tairiscint ghníomhach agus cothú éilimh
 • polasaí Earcaíochta agus Socrúcháin an chomhlachta phoiblí – Poist a chur ar leataobh
 • Rochtain ar cháipéisíocht / foirmeacha iarratais
 • Comharthaíocht agus feiceálacht na Gaeilge ar an láthair oibre
 • Cruinnithe Poiblí
 • Riachtanais teanga sa Ghaeltacht
 • Láithreán Gréasáin
 • Córas Measúnaithe ar bhaint amach na spriocanna sa scéim
 • Monatóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn
 • Poiblíocht ar an Scéim Comhaontaithe

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta www.ahg,gov.ie.

Foilsithe ar Gaelport.com 27 Lúnasa 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

As na Nuachtáin: Doors to 11 new schools set to open

As na Nuachtáin: Ulster-Scots didn’t ask for Stormont phone line

Cás drochriaracháin a bhí i dteip Pharlaimint na hEorpa a láithreán gréasáin a chur ar fáil i nGaeilge

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge 
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214