An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Ainmniúchán Chomhairle Contae Dhún na nGall do Bhord Údarás na Gaeltachta

Ainmniúchán Chomhairle Contae Dhún na nGall do Bhord Údarás na Gaeltachta

D’fhógair an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D. go bhfuil Daithí Alcorn, an té a d’ainmnigh Comhairle Contae Dhún na nGall, ceaptha aige ar bhord Údarás na Gaeltachta.


Ciallaíonn an t-ainmniúchán is déanaí go bhfuil bord iomlán ainmnithe ag an Aire don Údaráis ó tháinig deireadh le tréimhse an bhoird thofa dheireanaigh i mí Mheán Fómhair 2012.

Foilsíodh Acht na Gaeltachta 2012 i Mí Iúil 2012 agus tháinig athrú ar chur chuige agus ar phróiseas roghnúcháin Bhord Údarás na Gaeltachta. Tháinig laghdú ar líon na ndaoine atá ar an mbord ó scór comhalta roimh fhoilsiú an Achta go dtí dáréag comhalta. In áit toghcháin ceapann an tAire Gaeltachta an Cathaoirleach agus seisear eile ar an mBord. Tabharfar an deis do Chomhairle Contae Dhún na nGall, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Comhairle Contae na Gaillimhe agus Comhairle Contae Chiarraí comhalta a ainmniú nó ionadaí eile a ainmniú sa chás nach bhfuil comhalta oiriúnach ar fáil.

Roinnfear comhalta amháin idir Gaeltacht na Mí, Gaeltacht Chorcaí agus Contae Phort Láirge ar bonn timthriallach gach dhá bhliain. Ní théann téarmaí oifige na gcomhaltaí thar chuig bliana agus ní cheapfar comhaltaí chun oifige ar feadh níos mó ná dhá théarma i ndiaidh a chéile.

D’ainmnigh an tAire Mac Fhionnlaoich 11 chomhalta i mí na Samhna 2012. Níor éirigh le Comhairle Contae Dhún na nGall ionadaithe a roghnú don Bhord ag cruinniú den Chomhairle Contae i mí Dheireadh Fómhair 2012. Cé gur éirigh le Daithí Alcorn i vóta i leith an ainmniúcháin ag an gcruinniú sin, tuigtear go raibh soiléiriú ag teastáil ón gComhairle ar dhá cheist éagsúla a cuireadh faoi bhráid na Comhairle Contae.

Is í Anna Ní Ghallchóir, Stiúrthóir ar Ionad na dTeangacha in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, atá ag feidhmiú mar Chathaoirleach ar an mbord. Is iad an cúigear atá ceaptha ag Comhairlí Contae ina bhfuil limistéir Ghaeltachta ná Cathal Seoighe(Co. na Mí), Ian Mac Aindriú (Co. Mhaigh Eo), Séamus Chosaí Mac Gearailt (Co. Chiarraí), Seosamh Ó Laoi (Co na Gaillimhe) agus Daithí Alcorn (Co. Dún na nGall).

Ar na comhaltaí eile atá ainmnithe tá Seán Ó Cuireán bainisteoir ar ionad saorálaí Dhún na nGall; Dairíona Nic an Iomaire, Príomhoide ar Ghaelscoil Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach Gaillimh; Eunan Mac Cuinneagáin, Bainisteoir Réigiúnach ón gCarraig i gContae Dhún na nGall; Fiachra Ó Céilleachair ón Rinn i gContae Phort Láirge; Mícheál Ó Scanaill, fear gnó ó Bhaile Bhuirne i gContae Chorcaí agus Pádraig Ó hAinifín, fear gnó ón Daingean, Co. Chiarraí.

©Foilsithe ar Gaelport.com 27 Lúnasa 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

As na Nuachtáin: Bord nua Údarás na Gaeltachta fógartha

Tuarascáil ar fheidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge foilsithe

Cás drochriaracháin a bhí i dteip Pharlaimint na hEorpa a láithreán gréasáin a chur ar fáil i nGaeilge

Lean an scéal seo agus  @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214