An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Scéim teanga úr d'Aerfort Bhaile Átha Cliath

Scéim teanga úr d'Aerfort Bhaile Átha Cliath

Tá an chéad scéim teanga seolta ag Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath (ÚABÁC).


Tugann an scéim teanga cur síos ar na seirbhísí a bheidh le forbairt agus le feabhsú ag ÚABÁC d’fhonn freastal níos fearr ar an bpobal agus ar bhaill foirne ar mian leo a ngnó a dhéanamh leis an Údarás trí Ghaeilge.

Eascraíonn dualgais ÚABÁC i leith na Gaeilge ó Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, a thugann éifeacht phraiticiúil do stádas bunreachtúil na Gaeilge mar chéad teanga oifigiúil an Stáit. Mairfidh an scéim reatha go ceann trí bliana nó go dtí go ndaingneoidh an tAire Stáit don Ghaeltacht scéim nua de bhun Alt 15 den Acht.

I measc ghealltanais na chéad scéim teanga, tá geallta ag ÚABÁC an Ghaeilge a chur chun cinn trí fhaisnéis ábhartha a sholáthar i nGaeilge ar an suíomh gréasáin, www.daa.ie, mar aon le preaseisiúint a eisiúint i nGaeilge agus i mBéarla más cuí agus cúrsa oiliúna sa Ghaeilge a chur ar fáil don fhoireann chun idirghníomhaíocht níos fearr lena chustaiméirí trí mheán na Gaeilge a éascú.

Is féidir scéim teanga ÚABÁC a léamh anseo.

©Foilsithe ar Gaelport.com 5 Meán Fómhair 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Curiarracht dhomhanda don Chomhrá Gaeilge is faide riamh

Dhá chomhlacht phoiblí ag ullmhú an tríú scéim teanga

Cás drochriaracháin a bhí i dteip Pharlaimint na hEorpa a láithreán gréasáin a chur ar fáil i nGaeilge

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214