An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Éiteas na Gaeilge slán faoin dréacht-Bhille oideachais

Éiteas na Gaeilge slán faoin dréacht-Bhille oideachais

Cosnófar sainmheon teanga scoileanna lánGhaeilge faoin mBille Oideachais (Ligean Isteach ar Scoil) 2013 ach tá imní léirithe maidir le himpleachtaí an Bhille ar chumas agus eispéireas na ngaelscoileanna.


Tá i gceist faoin dréachtscéim Ghinearálta don Bhille Oideachais go gcuirfí deireadh le cleachtais idirdhealaitheacha i gcóras oideachais na tíre ag an mbunleibhéal agus an meánleibhéal. 

Tá molta sa dréacht-Bhille go mbainfí é seo amach trí theorainn a chur ar thréimhsí iarratais scoileanna ar ligean isteach, rialachán dian a chur in áit maidir le táillí iontrála, brú a chuir ar scoileanna liostaí feithimh a ghlanadh agus bearta eile a chur i bhfeidhm a dhéanfaidh an córas iontrála a leathnú.

Chuir grúpaí oideachais fáilte roimh an dréacht-Bhille a d’fhoilsigh an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, an tseachtain seo caite ach tá imní léirithe maidir le bearta áirithe de chuid an dréacht-Bhille agus tá imní ar leith léirithe ag earnáil na gaelscolaíochta maidir leis an tionchar a bheidh ag an mBille ar shainmheon na scoileanna lánGhaeilge.

Cuireadh fáilte roimh bhearta an dréacht-Bhille a fhágann nach gcuirfear bac ar scoileanna lán-Ghaeilge tús áite a thabhairt do theaghlaigh lán-Ghaeilge, agus nach gcuirfear bac ar iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge tús áite a thabhairt do ghaelscoileanna mar scoileanna friothálacha, ach léiríodh imní maidir le gnéithe eile den dréacht-Bhille a chruthódh dúshláin mhóra don earnáil gaelscolaíochta amach anseo.

De réir an dréacht-Bhille mar a sheasann sé i láthair na huaire, ní bheadh scoileanna in ann agallaimh a chur ar thuismitheoirí agus páistí roimh an rollú.  Tá díomá léirithe ag príomheagraíocht earnáil na gaelscolaíochta, Gaelscoileanna Teoranta, maidir leis an mbac ar chóras agallaimh óir is cleachtas é i neart scoileanna a bhfuil ró-éileamh orthu agallamh a chur ar thuismitheoirí chun cumas agus nósmhaireacht teanga clainne a thomhais.

Léiríodh imní freisin maidir leis an easpa aitheantais a thugtar sa dréacht-Bhille don luath-thumadh sa Ghaeilge agus an bac a gcuirfeadh an dréacht-Bhille ar bhunscoileanna tosaíocht a thabhairt don fhreastal ar réamhscoil/naíonra, rud a leagann bunscoileanna an-bhéim air sa phróiseas iontrála.

Cuirfear an dréacht-Bhille faoi bhráid Choiste an Oireachtais áit a nglacfar le moltaí ar leasuithe don Bhille agus deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaelscoileanna Teoranta: “táimid ag súil le dul i ngleic anois leis an bpróiseas comhairliúcháin faoi impleachtaí na mbeart atá molta.” 

“Táimid ag fanacht ar dháta le dul os comhair an Chomhchoiste Oideachais agus tuigtear dúinn go dtarlóidh sé laistigh de cúpla seachtain.  Idir an dá linn fáilteoimid roimh thuairimí na scoileanna maidir leis na himpleachtaí praiticiúla lena mbaineann”.

©Foilsithe ar Gaelport.com 9 Meán Fómhair 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Trí Ghaelscoil Nua Oscailte

FNT ar thóir rannpháirtithe chun Maratón a Rith

As na Nuachtáin: Education groups welcome proposals

Lean @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214