An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Todhchaí éiginnte d'ESG

Todhchaí éiginnte d'ESG

Impleachtaí tromchúiseacha i ndán d’Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta.


Tá curtha in iúl ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta go gcuirfear deireadh le maoiniú Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo. (ESG) ó dheireadh mhí na Nollag ar aghaidh.

Bunaíodh ESG, atá lonnaithe i mBaile Bhuirne i gContae Chorcaí, sa bhliain 2006 mar scátheagraíocht do bhunscoileanna agus meánscoileanna Gaeltachta. 

Cuirtear tacaíocht agus comhairle ar fáil do scoileanna Gaeltachta ar fud na tíre agus le blianta beaga anuas, dhírigh an eagraíocht ar aird na n-údarás a tharraingt ar chás ar leith na scoileanna Gaeltachta sa chóras oideachais le dul i ngleic le ciorruithe an Rialtais ar na scoileanna beaga tuaithe.

Tá an-amhras léirithe maidir le todhchaí ESG ag eascairt as fógra na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ní fios cén tionchar a bheidh ag an mbuille seo ar chur chun cinn riachtanais na scoileanna Gaeltachta i dtaobh chur cinn na Gaeilge, caighdeán Gaeilge na múinteoirí, seirbhísí tacaíochta, acmhainní agus eile.

Tionólfar Cruinniú Ginearálta Urghnách de Bhord Stiúrthóirí ESG ar 28 Meán Fómhair 2013 áit a nglacfar cinneadh maidir le todhchaí na heagraíochta.  Pléifear cúlra agus staid reatha ESG i measc bhaill na heagraíochta ag an gcruinniú a bheidh ar siúl in Óstán an Maldron, Gaillimh.

©Foilsithe ar Gaelport.com 11 Meán Fómhair 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Éiteas na Gaeilge slán faoin dréacht-Bhille oideachais

Cás na Scoileanna Gaeltachta: Tá tráth na cinniúna buailte linn

€742,438 ceadaithe don Scéim Cúntóirí Teanga don bhliain 2013/2014

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter; #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214