An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Comhairle Ceantair Mhachaire Fíolta ag lorg tuairimí maidir lena beartas Gaeilge

Comhairle Ceantair Mhachaire Fíolta ag lorg tuairimí maidir lena beartas Gaeilge

Ionchur an phobail de dhíth maidir le dréachtbheartas Gaeilge na Comhairle


Tá Comhairle Ceantair Mhachaire Fíolta i mbun comhairliúcháin poiblí maidir lena beartas i dtaobh sheirbhísí trí Ghaeilge a chur chun cinn agus táthar ag lorg tuairimí réimse leathan daoine lena chinntiú go bhfuil beartas Gaeilge na Comhairle praiticiúil agus cuiditheach.

Cuireadh polasaí Gaeilge in áit sa Chomhairle sa bhliain 2011 ina luaitear “gur féidir feabhas a chur ar chultúr saibhir teanga an cheantair agus cur le tarraingteacht an cheantair mar cheann scríbe turasóireachta tríd an nGaeilge a chur chun cinn go réamhghníomhach agus trína bheith ag freastal ar riachtanais an lucht labhartha Gaeilge atá ag fás ann.”  Tá i gceist anois an polasaí a fhorbairt agus beartas cuimsitheach a chur i bhfeidhm.

Is féidir dréachtbheartas Chomhairle Ceantair Mhachaire Fíolta a fháil anseo agus tá doiciméid uile an chomhairliúcháin le fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle www.magherafelt.gov.uk.  

Iarrtar ar rannpháirtithe freagraí a mhúnlú timpeall na gceisteanna sa phro forma, nó go n-éascóidh sin an anailís a bheidh le déanamh ar thuairimí gach freagróir. Tá ceist ag an deireadh d’aon eolas nó tuairimíocht bhreise nach luíonn go héasca leis an struchtúr.

Is féidir tuairimí a chur chuig laura.porter@magherafelt.gov.uk nó tríd an bpost chuig:

Laura Porter
Comhairle Ceantair Mhachaire Fíolta
50 Bóthar Bhaile Uí Rónáin
Machaire Fíolta
BT45 6EN

Spriocdháta an chomhairliúcháin ná Dé hAoine, 25 Deireadh Fómhair 2013.

©Foilsithe ar Gaelport.com 12 Meán Fómhair 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Soiniciúlacht, cur i gcéill agus an mhéar fhada - a deir an Coimisinéir Teanga

Scéim teanga úr d’Aerfort Bhaile Átha Cliath

Éiteas na Gaeilge slán faoin dréacht-Bhille oideachais

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214