An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Comhairle Contae Chiarraí ag dréachtú an tríú scéim teanga

Comhairle Contae Chiarraí ag dréachtú an tríú scéim teanga

Tá Comhairle Contae Chiarraí ag lorg tuairimí ón bpobal maidir leis na seirbhísí a chuireann na hÚdaráis Áitiúla i gCiarraí ar fáil dá custaiméirí trí mheán na Gaeilge.


Cuireann Comhairle Contae Chiarraí fáilte roimh aighneachtaí maidir le hullmhú an tríú dréachtscéim teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 ó aon pháirtithe leasmhara.

Is féidir aighneachtaí a sheoladh go leictreonach chuig gaeilge@ciarrai.ie. Ina ionad sin is féidir iad a chur sa phost chuig:

Oifig na Gaeilge,
Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Trá Lí,
Co. Chiarraí

Ní mór aighneachtaí a chur isteach roimh Aoine an 27ú Meán Fómhair 2013.

Aighneachtaí

Is cabhair mhór do na comhlachtaí poiblí iad na haighneachtaí on bpobal. Is féidir leis na comhaltaí poiblí mianta an phobail i leith na seirbhísí a theastaíonn uatha a mheas ón aiseolas a fhaigheann siad. Is féidir díriú ar cíbe seirbhís ón gcomhlacht poiblí sna haighneachtaí lena n-áirítear:

•Cumas Dátheangaigh Reatha an chomhlachta phoiblí
•Tairiscint ghníomhach agus cothú éilimh
•Polasaí Earcaíochta agus Socrúcháin an chomhlachta phoiblí – Poist a chur ar leataobh
•Rochtain ar cháipéisíocht / foirmeacha iarratais
•Comharthaíocht agus feiceálacht na Gaeilge ar an láthair oibre
•Cruinnithe Poiblí
•Riachtanais teanga sa Ghaeltacht
•Láithreán Gréasáin
•Córas Measúnaithe ar bhaint amach na spriocanna sa scéim
•Monatóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn
•Poiblíocht ar an Scéim Chomhaontaithe
 
Tá eolas maidir le mandáid agus ról Comhairle Contae Chiarraí agus na seirbhísí a chuireann sí ar fáil don phobal ar fáil ag www.ciarrai.ie.

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta www.ahg.gov.ie nó ar iarratas ríomhphoist chuig diarmaid.omordha@ahg.gov.ie.

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ullmhú aighneacht go luath.  Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn agus cur leis an aighneacht seo is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@gaelport.com.

Bíonn an nuacht is déanaí faoi sheirbhísí Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil ar www.gaelport.com/abhchoideacht

©Foilsithe ar Gaelport.com 18 Meán Fómhair 2013

Seans go mbeidh spies agat sna scéalta a leanas:

€ 3.4M do Lárionad Gaeltachta

Comhairle Ceantair Mhachaire Fíolta ag lorg tuairimí maidir lena beartas Gaeilge

Soiniciúlacht, cur i gcéill agus an mhéar fhada - a deir an Coimisinéir Teanga

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214