An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Géarchéim anois gan Coimisinéir na Gaeilge

Géarchéim anois gan Coimisinéir na Gaeilge

Beidh ar chomharba Sheáin Uí Chuirreáin — a d’éirigh as a phost mar Choimisinéir Teanga an tseachtain seo caite — aghaidh a thabhairt ar an ghéarcheim is mó riamh i bpolasaí an stáit i leith na Gaeilge.


Thagair an tUasal Ó Cuirreáin do chuid den faillí ba mhó, dar leis, do Thithe an Oireachtais agus é ag éirí as a phost. Thuairiscigh an Coimisinéir go raibh “trí cheathrú de na scéimeanna teanga — pleananna reachtúla teanga — a bhí comhaontaithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta le heagraíochtaí éagsúla stáit ligthe in éag gan athnuachan a bheith déanta orthu faoi dheireadh 2012 agus an ceathrú cuid acu as dáta le breis agus trí bliana. “I 10 gcinn de chásanna eile, bhí breis agus sé bliana imithe ó d’iarr an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ar eagrais stáit dréachtscéimeanna teanga a ullmhú ach bhí siad fós le haontú.” “Bhí na scéimeanna teanga sin le bheith mar chrann taca i gcroílár na reachtaíochta agus mar bhunús le líon agus le caighdeán na seirbhísí stáit trí Ghaeilge a mhéadú,” arsa an tUasal Ó Cuirreáin ( thuas).

Dúirt sé go raibh 15 scéim teanga daingnithe — agus 20 imithe in éag — ach gur mó de chúis imní aige é an caighdeán atá i gcuid de na scéimeanna sin. Beidh ar an choimisinéir úr aghaidh a thabhairt ar an an easpa foirne atá in ann oibriú in dhá theanga oifigiúla an stáit. Leis an chóras nua teanga sa Roinn Oideachais, glhacfadh sé 28 bliain le líon na foirne riaracháin le Gaeilge a mhéadú ón 1.5 atá ann faoi láthair go dtí 3%. “Dóibh siúd atá gafa go gairmiúil nó go deonach le cosaint nó cur chun cinn na teanga, is tréimhse í seo atá lán le héiginnteacht,” arsa an tUasal Ó Cuirreáin.

www.independent.ie

Foilsithe ar 11 Nollaig 2013 / Foilsithe ar Gaelport.com 12 Nollaig 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

As na Nuachtáin: Troid ar son chearta teanga

As na Nuachtáin: Fudge, farce, falsehood

Tuarascáil an Choimisinéara le plé ag Comhchoiste Dála

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #GaeilgeIrish Independent - Seachtain

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214