An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Cúrsaí Teanga agus Cultúrtha do dhaoine fásta le Oideas Gael

Cúrsaí Teanga agus Cultúrtha do dhaoine fásta le Oideas Gael

De gnáth is ar dhaoine óga agus ar mhic léinn amháin a bhíonn cúrsaí teanga ins na Gaeltachtaí éagsúla dírithe.


Is minic a bhíonn fonn ar dhaoine fásta taithí na Gaeltachtaí a bhlaiseadh iad féin ach teacht ar chúrsa oiriúnach. Eagraíocht a chuireann a leithéid de chúrsa ar fáil ná Oideas Gael. Bunaíodh Oideas Gael sa bhliain 1984 chun freastal a dhéanamh ar dhaoine fásta maidir le foghlaim, cleactadh agus feabhsú na Gaeilge agus tá an eagraíocht ag dul ó neart go neart le tríocha bliain anuas. Le linn an ama sin tá na mílte tar éis an deis a thapú chun cúrsaí Gaeilge agus leathanta saoire cultúrtha a ghlacadh ag an am céanna i nGaeltacht Thír Chonaill.

Is i nGleann Cholm Cille, i gceantar álainn dheisceart Dhún na nGall atá Oideas Gael lonnaithe agus soláthraíonn  na cúrsaí deiseanna do dhaoine chun Gaeilge a fhoghlaim nó a fheabhsú chomh maith le dul ag siúl sna sléibhte agus páirt a ghlacadh sna ceardlanna éagsúla le ceol, amhránaíocht, damhsaí agus péintéireacht i measc na n-imeachtaí. Bailíonn na sluaite sa cheantar gach bliain chun páirt a ghlacadh sna cursaí éagsúla-tagann thart ar leath daoibh ó thimpeall na tíre agus an leath eile ó thimpeall na cruinne. Chomh maith le freastal a dhéanamh ar dhaoine agus iad i mbun foghlaim, cleachtadh agus feabhsú a gcuid Gaeilge, spreagann Oideas Gael iad chun páirt a ghlacadh i saol na Gaeltachta, litríocht agus cultúr na Gaeilge a chur chun cinn agus caidreamh idir mhuintir na Gaeltachta agus pobal na hÉireann uilig a chothú trí mheán na teanga. Tá sé mar aidhm ag an eagraíocht freisin daoine de gach cúlra cultúrtha, creidimh agus polaitiúil a thabhairt le chéile trí mheán na Gaeilge.

Tá na cúrsaí teanga tógtha go speisialta chun freastal ar gach saghas foghlaimeora ó ghlanthosaitheoirí go daoine atá líofa ach as cleachtadh.Tosnaíonn bliain na gcúrsaí le cúrsaí dheireadh seachtaine i Mí an Mhárta agus bíonn ceann á reachtáil thar dheireadh seachtaine fhada i Mí na Bealtaine agus Mí Dheireadh Fómhair. Tosnaíonn na cúrsaí seachtaine i Mí Aibreáin. Bíonn ardchúrsaí Gaeilge mar chuid den Scoil Samhraidh i dTeanga agus Cultúr le cúrsaí cosúil le Cruinneas sa Ghaeilge, Gaeilge na hAlban, Gearrchúrsa Aistriúcháin agus Múineadh na Gaeilge san áireamh. Más cúrsa cultúrta atá á lorg agat tá rogha leathan curtha ar fáil ó Aibreán go Lúnasa le cúrsaí faoin Timpeallacht, Seandálaíocht, Siúl, Fíodóireacht, Péíntéireacht, Griangrafadóireacht agus Ceol. Pé caitheamh aimsire atá agat tá cúrsa ar fáil ag Oideas Gael! Gach eolas ar fáil ar www.oideas-gael.com.

Foilsithe ar 11 Feabhra 2014 / Foilsithe ar Gaelport.com 11 Feabhra 2014

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

As na Nuachtáin: An Seimineár ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’ i gCeatharlach

Fáilte roimh scannáin as Gaeilge ag Féile Scannánaíochta Fhine Gall

Tionól na nDéise 2014

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #GaeilgeCarlow Nationalist - Glór Ceatharlach

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214