An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil - Iarraidh ar Aighneachtaí – Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil - Iarraidh ar Aighneachtaí – Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Dréachtscéim á réiteach ag an mBord um Chúnamh Dlíthiúil.


Tá an dara scéim dá chuid á réiteach ag an mBord um Chúnamh Dlíthiúil de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é príomhchuspóir an Achta a chinntiú go mbeidh fáil níos fearr ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Beartaítear go mbeidh an dara scéim i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana ar éag don scéim reatha.
 
Is mian leis an mBord um Chúnamh Dlíthiúil anois cuireadh a thabhairt d’aon pháirtí leasmhar uiríolla a dhéanamh maidir le réiteach na scéime nua. Níor cheart go mbeadh níos mó ná 4,000 focal sna haighneachtaí agus ba cheart dóibh aird a thabhairt ar an scéim roimhe seo (ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Bhoird). Ba cheart aighneachtaí, a fhoilseofar ar shuíomh Gréasáin an Bhoird, a chur ar aghaidh go leictreonach chuig eolas@legalaidboard.ie. Mar mhalairt ar sin, féadfar iad a sheoladh sa phost chuig
 
Fiona Morley,
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil,
Cúirt Montague,
7-11 Sráid Montague,
Baile Átha Cliath 2
 
Tá faisnéis maidir le sainordú agus ról/seirbhísí an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil ar fáil ar www.legalaidboard.ie

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil 5 i.n. an 04/03/2011.
 
Tá breis faisnéise faoin Acht ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta www.pobail.ie nó ar iarratas ríomhphoist chuig eolas@pobail.ie   

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ullmhú aighneacht go luath. Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn agus cur leis an aighneacht seo is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@gaelport.com       
   
Bíonn an nuacht is déanaí faoi sheirbhísí Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil sa nuacht is déanaí ar gaelport.com:
http://www.gaelport.com/nuacht agus http://www.gaelport.com/reachtaiocht.   
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214