An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Seoladh Oifigiúla scéim teanga Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan.

Seoladh Oifigiúla scéim teanga Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan.

Sheol an damhsóir cáiliúla ó Dhún Dealgan,  Dearbhla Lennon Scéim Teanga Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan Déardaoin 10 Márta.


Tháinig slua mór amach chuig an seoladh idir lucht acadúla na hInstitiúide agus muintir Dhún Dealgan. Reáchtáladh an ócáid  i bhfoirgneamh Carroll na hInstitiúide a bhí ina mhonarcha tobac go dtí blianta beaga anuas. Tar éis athchóiriú suntasach, d’athoscail An Iar-Thaoiseach, Brian Ó Comhain, an foirgneamh seo go hoifigiúil  ar an 11 Feabhra, mar lárionad do Scoil na Faisnéisíochta agus na n-ealaíon cruthaitheach. Tá sé tráthúil gurb é seoladh na scéime teanga an chéad imeacht phoiblí san fhoirgnimh ó osclaíodh an foirgneamh go hoifigiúil.
 
Tá an scéim nua i bhfeidhm ón 18 Deireadh Fómhair 2010 agus mairfidh sí go ceann trí bliana ón dáta sin nó go dtí go ndaingneoidh an tAire scéim nua de bhun Alt 15 den Acht, cibé acu is luaithe. Leagann an scéim amach go córasach na céimeanna a bhfuil an Institiúid chun glacadh chun seirbhís dátheangach atá ar chomhchaighdeán a chur ar fáil do gheallsealbhóirí na hInstitiúide.  Leagtar amach sa scéim na bealaí a gcuirfidh seirbhís dhátheangach ar fáil don phobal lena n-áirítear bróisiúir/foirmeacha dátheangacha, suíomh gréasáin dátheangach agus Seirbhísí Idirghníomhacha
 
Chur Uachtarán na hInstitiúide Denis Cummins fáilte roimh an scéim agus ghabh se buíochas leis an bhfoireann a dhréachtaigh an scéim. Dúirt Oifigigh Gaeilge nua-cheaptha na hInstitiúide, Muircheartach O Seaghdha go raibh sé tábhachtach, “ éileamh a chothú do sheirbhísí Gaeilge i gcónaí le go mbeidh sé ar chomhchaighdeán leis an seirbhís atá ar fáil i mBéarla”.

Is féidir cóip do scéim teanga na hInstitiúide a fháil anseo.
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214