An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Seoladh Scéim Teanga Institiúid Teicneolaíochata Dhún Dealgan

Seoladh Scéim Teanga Institiúid Teicneolaíochata Dhún Dealgan

Ar an Déardaoin, 10 Márta, tharla seoladh oifigiúil an chéad Scéim Teanga ag Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (ITDD). Tugann an scéim seo cur síos ar na seirbhísí a bheidh le forbairt agus le feabhsú ag ITDD d’fhonn freastal níos fearr ar an bpobal ar mian leo a ngnó a dhéanamh leis an institiúid trí Ghaeilge.


Éiríonn an dualgas sin ó Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, a thugann éifeacht phraiticiúil do stádas bunreachtúil na Gaeilge mar chéad teanga oifigiúil an Stáit.

Dúirt Denis Cummins, Uachtarán ITDD, go raibh tacaíocht láidir ó bhainistíocht ITDD don scéim agus mar chomhartha air sin gur cuireadh Oifig na Gaeilge ar bun le déanaí.

Tá Murt Ó Séaghdha, léachtóir i Roinn na Ríomhaireachta agus Matamaitice,  a bhain amach MA trí Ghaeilge ó DCU le déanaí sa Chleachtas Dátheangach, ceaptha mar Oifigeach na Gaeilge (páirtaimsertha) ag stiúradh chur i bhfeidhm na scéime.
 
Labhair Dr Gerard Bob McKiernan, Ceannasaí Scoil na Faisnéisíochta agus na nEalaíon Cruthaiteach agus ceannasaí freisin ar Mheitheal na Gaeilge, an grúpa a d’ullmhaidh an scéim, faoi chúlra na gceart teanga in Éirinn agus faoi chur chuige ITDD in ullmhú na scéime. Luaigh sé ráiteas an Choimisinéara Teanga gur “sciath don Ghaeilge a bhí i gceist ach nach claíomh in aghaidh an Bhéarla”.
 
Thug Murt Ó Séaghdha, Oifigeach na Gaeilge, achoimre ar phríomhghealtanais na scéime. Aithnítear go bhfuil fíorbheagán de sheirbhísí dátheangacha curtha ar fáil go dtí seo in ITDD. Dá bhrí sin is gealltanais bhunúsacha go leor atá déanta do thréimhse trí bliana na chéad scéime. Dírítear ar leagan dátheangach a chur ar fáil de bhróisiúir áirithe, bileoga eolais, foirmeacha agus leathanaigh áirithe suímh ghréasáin. Ina theannta sin, tá béim ar bhaill foirne a aimsiú a bheadh sásta gnóthaí áirithe a dhéanamh trí Ghaeilge agus traenáil a chur ar fáil dóibh mar is gá. D’iarr Murt ar lucht tacaíochta na Gaeilge sa réigiún éileamh a chur in iúl do sheirbhísí i nGaeilge, ach bheith foighneach ag an am céanna.
 
Ba í Dearbhla Lennon aoichainteoir na hócáide. Is as Dún Dealgan do Dhearbhla, craoltóir teilifíse - láithreoir “Four Live” an tráthnóna sin - agus rinnceoir den scoth le “Lord of the Dance”, “Riverdance the Show”, “Celebrity Jigs ‘N’ Reels”.

Dúirt Dearbhla gur breá léi an Ghaeilge a d’fhoghlaim sí i nDún Dealgan sa Ghaelscoil agus i gColáiste Rís. Mhol sí go láidir do gach éinne pé Gaeilge atá acu a úsáid chomh minic agus is féidir. Is mar sin amháin is féidir an teanga a choimeád beo. Chríochnaigh Dearbhla le taispeántas beag rince. Bhí ceol á sheinm don ócáid ag mic léinn ITDD ó Roinn an Cheoil agus na Meán Cruthaitheach.


Murt Ó Séaghdha i bhfocair le Dearbhla Lennon a sheol an scéim teanga go h-oifigiúil.

Foilsithe ar Gaelport.com 22 Márta 2011
 
 
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214