An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Aighneachtaí á lorg - Údaráis Áitiúla Chill Dara

Aighneachtaí á lorg -  Údaráis Áitiúla Chill Dara

Tá sé i gceist ag Údaráis Áitiúla Chill Dara Scéím na Gaeilge a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Ácht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.


Tá aigneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag Údaráis Áitiúla Chill Dara anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh aigneachtaí thar 4,000 focal, agus ba chóir iad a sheoladh go leictreonach chuig gaeilge@kildarecoco.ie.  Ina ionad sin, is féidir iad a sheoladh tríd an bpost chuig

Pádraig Ó Lonargáin,
Oifigeach Gaeilge,
Bruach na hAbhann,
An Príomh Sráid,
Droichead Nua,
Co. Chill Dara
.

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról / na seirbhísí arna soláthar don phobal ag Údaráís Áitiúla Chill Dara ar fáil ar láithreán gréasáin an Údaráis.

Déanfaidh an scéim atá beartaithe nuashonrú agus forbairt ar Scéim na Gaeilge ag Údaráis Áitiúla Chill Dara atá ann faoi láthair, agus atá le feiceáíl anseo.  

Is é an data deireannach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00 p.m. ar 29 Aibreáin 2011.

Tá tuilleadh eolais faoin Acht le fáil ar láithreáin gréasáin na Roinne Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta agus An Choimisinéir Teanga.

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ullmhú aighneacht go luath.  Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn agus cur leis an aighneacht seo is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@gaelport.com

Bíonn an nuacht is déanaí faoi sheirbhísí Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil gaelport:  
http://www.gaelport.com/abhchoideacht     http://www.gaelport.com/achtnadteangachaoifigiula2003
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214