An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Deireadh le scéim labhairt na Gaeilge

Deireadh le scéim labhairt na Gaeilge

Tá cinneadh déanta ag Roinn na Gaeltachta deireadh a chur le scéim labhairt na Gaeilge tar éis na scoilbhliana reatha.


Faoin scéim d’íoc an Roinn deontas €260 in aghaidh na scoilbhliana le teaghlaigh sa Ghaeltacht má shásaigh siad an Roinn gurb í an Ghaeilge a ngnáth-theanga labhartha agus go raibh an líofacht nádúrtha acu dá réir.

Dar leis an Roinn cuirfear scéim nua, ar a mbeidh leagan amach difriúil air agus a bheidh ag teacht le haidhmeanna na Straitéise Fiche Bliain don Ghaeilge ina áit, ach, os rud é nach bhfuil sonraí ar bith le fáil faoin scéim nua caithfear an cheist a chur an bhfeicfear scéim nua go deo?

Ardaíonn an cinneadh seo an-chuid ceisteanna faoi pholasaí an stáit maidir leis an nGaeilge sa Ghaeltacht agus faoin saghas slat tomhais a bheidh in úsáid feasta chun láidreacht na ceantair éagsúla Gaeltachta a mheas. Go deimhin samhlaíodh go mbeadh ról lárnach ag scéim labhairt na Gaeilge sa chóras meastóireachta a bhí molta mar chuid den chóras pleanáil teanga a bhí luaite sa Straitéis 20 bliain, ach go háirithe maidir leis an gcur chuige chun éifeacht na pleananna teanga Ghaeltachta a bhí luaite sa Straitéis a mheas.

Baineadh leas freisin as scéim labhairt na Gaeilge mar chritéir i leith scéimeanna deontais eile na Roinne agus freisin mar chuid de roinnt scéimeanna tacaíochta na Roinne oideachais. Ní léir cén saghas córas measúnachta a bheidh in úsáid ag an Roinn féasta i leith na scéimeanna seo.

Galway Advertiser
21 Aibreán 2011

www.advertiser.ie/galwayGalway Advertiser

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214