An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Aighneachtaí á lorg- An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Aighneachtaí á lorg- An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Tá sé i gceist ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde.


Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Ba chóir freisin, go hinmhianaithe, aighneachtaí, a bheidh ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin an Bhoird, a sheoladh isteach go leictreonach chuig brian.murphy@ciboard.ie  
 
Ina ionad sin is féidir iad a sheoladh leis an bpost chuig

Brian Murphy,
Bainisteoir Acmhainní Daonna & Riarachán,
An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh,
Teach Cé Sheoirse,
43 Sráid Chnoc na Lobhar,
Baile Átha Cliath 2.

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról / na seirbhísí arna soláthar don phobal ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh ar fáil ar www.citizensinformationboard.ie   
 
Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00 i.n.Dé hAoine, 24 Meitheamh 2011.

 
Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta www.pobail.ie nó ar iarratas trí ríomhphoist chuig achtteanga@pobail.ie

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ullmhú aighneacht go luath.  Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn agus cur leis an aighneacht seo is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@gaelport.com.  
 
Bíonn an nuacht is déanaí faoi sheirbhísí Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil gaelport:  
http://www.gaelport.com/abhchoideacht     
http://www.gaelport.com/achtnadteangachaoifigiula2003.
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214