An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Athruithe sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge fógartha

Athruithe sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge fógartha

Tá todhchaí Údarás na Gaeltachta “slán sábháilte” dar leis an Aire Stáit Donnchadh Mac Fionnlaíoch TD ach beidh an eagraíocht ag comhoibriú le háisíneachtaí fiontraíochta eile amach anseo. 


D’fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Ghaeltachta inniu roinnt athruithe suntasacha maidir leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge agus na forais stáit a bheidh ag cur na straitéise i bhfeidhm.  

Bhí sé ag labhairt ag cruinniú Bhord Údarás na Gaeltachta sa tSean Bheairic ar an bhFál Carrach i gContae Dhún na nGall.

Dualgais agus Freagrachtaí
Is cosúil anois nach mbunófaí an tÚdarás nua, Údarás na Gaeilge agus na Gaeltachta mar a beartaíodh  sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a foilsíodh i mí na Nollag 2010.  

Anois beidh Údarás na Gaeltachta freagrach as forfheidhmiú na straitéise laistigh den Ghaeltacht amháin.

Beidh An Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta freagrach as an Straitéis  i gcomhpháirtíocht le Foras na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht agus luaigh an tAire go mbeadh ionchur ag an Roinn Oideachais sa Straitéis chomh maith.

Dúirt an tAire go raibh dúbláil i gceist leis an modh a bhí molta sa Straitéis a d’fhoilsigh an rialtas deireanach agus “nach féidir dúbláil a bheith againn sa chaoi ina bhfuil cúrsaí airgidís na tíre faoi láthair.”

Údarás na Gaeltachta amach anseo

“ Tá cinneadh tógtha ag an rialtas go leanfaidh Údarás na Gaeltachta ag leanúint lena chuid feidhmeanna go ginearálta, an feidhm fiontraíochta  san áireamh” a dúirt an tAire Stáit.

“Níor mhaith liomsa go gcaillfí post ar bith sa Ghaeltacht agus  beidh na háisíneachtaí eile in ann comhairle a chur ar an Údarás más gá. Caithfimid gan dearmad a dhéanamh áfach go bhfuil na hacmhainní fíor-teoranta i láthair na huaire.”

Thug an tAire le fios go raibh beartaithe ag an rialtas reachtaíocht úr a thionscnamh sa Dáil go luath agus sa reachtaíocht sin bheadh soiléiriú ar fheidhm agus struchtúir an Údaráis amach anseo.  
Dúirt sé go raibh cinneadh déanta ag an Rialtas líon na mball ar Bhord an Údaráis a laghdú agus go mbeadh comhdhéanamh an Bhoird “chomh híseal le deichniúr nó chomh hard le dhá chloigeann déag”

Chuir sé in iúl don Bhord inniu chomh maith nach reáchtálfar toghcháin  do Bhord an Údaráis amach anseo ach  go mbeadh sé de chúram ag údaráis áitiúla ina bhfuil ceantair Ghaeltachta iontu baill a ainmniú don  Bhord le go mbeadh ionchur daonlathach “neamhdhíreach” ag an bpobal sa phróiseas. Beidh sé de cheart ag an Aire agus Rialtas cúpla duine a ainmniú don Bhord chomh maith.  Is cosúil go bhfuil cinneadh déanta ag an Rialtas príomhfheidhmeannach ar an Údarás a cheapadh go luath.

Sainmhíniú ar an nGaeltacht
Thug an tAire Mac Fionnlaíoch soiléiriú ar an sainmhíniú a thabharfar don Ghaeltachta amach anseo. Beidh sé bunaithe ar chritéir teangeolaíochta seachas ar limistéir gheografacha mar atá faoi láthair. 

“Beimid ag tabhairt deis do na ceantair Ghaeltachta ar fad plean forbartha teanga a sholáthar agus beidh dhá bhliain acu é sin a dhéanamh, beidh seacht mbliana acu é a chur i bhfeidhm agus ansin déanfar cinneadh ar na teorainneacha Gaeltachta” a dúirt sé.

“Mar thoradh ar na cinntí Rialtais seo, creidimse go bhfuil todhchaí Údarás na Gaeltachta slán sábháilte, go n-éireoidh le hÚdarás na Gaeltachta a chuid feidhmeanna reachtúla a choinneáil agus go gcothófar comhoibriú idir Údarás na Gaeltachta agus áisíneachtaí fiontraíochta eile ar mhaithe le hinfheistíocht sa Ghaeltacht.” 

©Gaelport.com 03 Meitheamh 2011le Niamh Ní Shúilleabháin, Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214