An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Coimisinéir Teanga le ceapadh sa Bhreatain Bheag

Coimisinéir Teanga le ceapadh sa Bhreatain Bheag

Cuireadh rialachán i bhfeidhm sa Bhreatain Bheag an 29 Meitheamh chun tús a chur leis an bpróiseas Coimisinéir Teanga a cheapadh.


Tugann na rialacháin an deis painéal roghnúcháin a cheapadh a bheidh freagrach as agallamh a dhéanamh le hiarratasóirí agus moltaí a chur faoi bhráid an Phríomh-Aire maidir leis an gceapachán.

Táthar ag súil go bhfógrófar an folúntas go hoifigiúil i mí Iúil agus go gceapfar an Coimisinéir san fhómhar.

Tá bunú na hOifige seo lárnach sa reachtaíocht teanga úr a tháinig i bhfeidhm sa Bhreatain Bheag i mí Feabhra na bliana seo.

Beidh an Coimisinéir Teanga nua freagrach as córas rialachán nua a fhorbairt bunaithe ar chaighdeán teanga le soláthar seirbhísí Breatnaise don phobal a chinntiú.

Tabharfaidh an Coimisinéir comhairle do Rialtas na Breataine Bige agus don phobal ar ábhar reachtaíochta teanga agus fiosróidh sé/sí réimse leathan d’ábhair a bhaineann leis an mBreatnais.

Tá Acht Teanga i bhfeidhm sa Bhreatain Bheag ó  bhí 1967 ann.  Rinneadh athbhreithniú ar fhorálacha an Achta sa bhliain 1993 agus tugadh aitheantas oifigiúil don teanga nuair a cuireadh  an Bhreatnais ar chomhchéim leis an mBéarla sa státchóras.
 Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214