An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Fuath Léirithe don Teanga

Fuath Léirithe don Teanga

Ní i nGaeltacht Chiarraí amháin, go háirithe sa Daingean, atá fadhbanna maidir le logainmneacha.


Tá an rud ceannann céanna ag titim amach i gContae Mhaigh Eo, laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht oifigiúil ann. Tuairiscíodh do Gaelscéal go bhfuil daoine ag dul i mbun graifítí ar na comharthaí bóthair Gaeilge sa chontae, go háirithe idir Baingear agus príomhbhaile Ghaeltacht Mhaigh Eo, Béal an Mhuirthead. Dúradh le Gaelscéal go raibh loitiméireacht déanta fiú ar leaganacha Gaeilge ar chomharthaí bóthair chomh fada agus 70 míle ón nGaeltacht, thart ar Bhaile Átha na Muice, rud a thabharfadh le fios nach duine aonair in aon cheantar amháin atá i gceist leis seo.

Scríobhtar an leagan Béarla in áit an leagain Ghaeilge – an leagan Gaeilge scriosta amach, nó cuirtear an leagan Béarla taobh le taobh leis an leagan Gaeilge i mórlitreacha chun tús áite a thabhairt don Bhéarla. Ní annamh a théitear níos faide ná sin, agus tugtar masla amach is amach do lucht na Gaeilge agus muintir na Gaeltachta – chonacthas “R.I.P.” scríofa ar chomharthaí ar a bhfuil ‘An Ghaeltacht’, agus fiú a leithéid de mhallachtaí agus ‘F* Off’ curtha go neamhbhalbh tur ar chomharthaí Gaeilge ar an teorainn idir Maigh Eo agus Co. na Gaillimhe.

Chuir Gaelscéal ceist ar roinnt daoine atá ag obair nó ina gcónaí i nGaeltacht Mhaigh Eo chomh maith le daoine taobh amuigh di i dtaobh na gcúiseanna leis an ngraifítí uile seo. Bhí an tromlach den tuairim gur le turasóireacht agus cuairteoirí ar an gceantar a bhaineann an scéal seo.

22 Iúil 2011

www.gaelsceal.ie

Gaelscéal - Seosamh Ó Riain

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214