An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Gaeilge an tSamhraidh i gCeatharlach

Gaeilge an tSamhraidh i gCeatharlach

Bhí tréimhse an-ghnóthach ag Glór Cheatharlach i rith Mí Iúil. Le Campa na nÓg, Campa Samhraidh agus Coláiste Samhraidh ar siúl i gCeatharlach bhí rud éigin ann do gach aoisghrúpa.


Cuireadh fáilte is fiche roimh pháistí óga chuig Campa na nÓg a eagraiodh i gcomhar le Naíonra Ghráig Chuilinn ar feadh seachtaine ó 11ú go 15ú Iúil. Is do bhuachaillí agus do chailíní idir cheithre agus sé bliana d’aois an campa áirithe seo a chuireann an-bhéim ar shúgradh agus spraoi trí Ghaeilge. Bhí clár speisialta de ghníomhaíochtaí suimiúla eagraithe ag na stiúrthóirí Lorraine Mhic Eoin agus Madeleine Seá le cabhair ó dhaltaí Ghaelcholáiste Cheatharlach. Bhí idir ealaín agus obair láimhe, scéalaíocht agus amhránaíocht, cluichí boird agus cluichí spóirt ar siúl acu chomh maith le siúlóidí, turasanna chuig páirc súgartha agus chun na feirme. Bhain idir pháistí, ceannairí agus stiúrthóirí taitneamh agus spraoi as Campa na nÓg agus is cinnte go mbeidh a leithéid ar siúl arís an samhradh seo chugainn.

D’fhreastail caoga páiste ar an gCampa Samhraidh trí Ghaeilge a mhair ar feadh seachtaine ó 18ú go 22ú Iúil. Bhí an-éileamh ar áiteanna sa champa arís i mbliana. Glacadh leis an gcéad caoga a chláraigh agus bhí an-díomá orthu siúd a cuireadh ar an liosta feithimh ag súil le folúntais. Is do pháistí bunscoile idir seacht agus deich mbliana d’aois an Campa agus bhí sé lonnaithe i nGaelscoil Cheatharlach. Bhí idir bhuachaillí agus cailíní i láthair. Is campa ilghnéitheach é an Campa Samhraidh agus is rud an-tarraingteach é seo mar baineann na páistí an-taitneamh as an éagsúlacht d’imeachtaí a bhíonn ar chlár na seachtaine. I measc na n-imeachtaí bhí cluichí agus spórt, ealaín, corpoideachas agus céilithe chomh maith le cuairteanna chuig Páirc an Bhaile agus Gairdíní Céadfaíoch Delta. Don chéad uair eagraíodh turas go Cill Chainnigh chuig linn snámha An Watershed agus ansin picnic ar thailte Chaisleán Chill Chainnigh. Eagraithe ag Glór Cheatharlach, dob í Eunice Nic Dhiarmada stiúrthóir an Champa le cabhair ó ghrúpa iontach de mhic léinn triú leibhéil agus daltaí an Ghaelcholáiste a thug seachtain dá saoire suas chun na himeachtaí a eagrú do na páistí óga. Seachtain lán de ghníomhaíochtaí agus d’imeachtaí, lán de spiorad agus spraoi. Bhí an-spórt ag na páistí agus bhaineadar an-taitneamh as an seachtain a chaitheamh le chéile trí Ghaeilge ag cruthú go ngabhann spraoi le foghlaim na teanga.

Reachtáileadh  an Coláiste Samhraidh i mbaile Cheatharlach don triú bhliain as a chéile agus d’éirigh go hiontach leis. Mhair an cúrsa ar feadh coicíse ón 4ú go 15ú Iúil agus bhí teach lán ann le breis is seachtó déagóirí ag freastal ar an gcúrsa a bhí lonnaithe i nGaelcholáiste Cheatharlach. Fáiltíonn tuismitheoirí roimh an gcoláiste samhraidh áitiúil seo mar rogha eile seachas a gcuid bpáistí a sheoladh as baile go dtí cúrsaí  samhraidh sa Ghaeltacht go háirithe i laethanta seo na géirchéime eacnamaíochta. Chaith na daltaí,  idir aois 12 agus 18,  dhá sheachtain an-taitneamhach  ag foghlaim na teanga agus ag glacadh páirte i ngach saghas gníomhaíochtaí agus bhí spórt agus spraoi acu trí mhéan na Gaeilge. Is togra iontach é an Coláiste Samhraidh a chabhraíonn go mór leis na  daltaí  feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga chomh maith le taitneamh a bhaint  as na himeachtaí uile i rith na coicíse.  B’aoibhinn leo an rogha maith d’imeachtaí cultúrtha, spórt agus cluichí a bhí ar an gclár oibre gach lá. Agus gan dabht chuaigh an Céilí i bhfeidhm go mór orthu agus iad ag baint suilt as na rincí.

Gabhann Glór Cheatharlach buíochas ó chroí leis na daltaí, na ceannairí agus na múinteoirí uile a bhí páirteach i nGaeilge an tSamhraidh i mbliana. Is cinnte go mbeidh éileamh ar áiteanna sa Champa Samhraidh, sa Choláiste Samhraidh agus i gCampa na nÓg i gCeatharlach arís an samhradh seo chugainn ach ní foláir clárú go luath chun áit a chinntiú. Beidh gach eolas ar fáil faoi Ghaeilge an tSamhraidh 2012 ó Glór Cheatharlach  ar 059 9158105, 085 1340047 nó ar www.glorcheatharlach.ie

26 Iúil 2011

www.carlow-nationalist.ieCarlow Nationalist

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214