An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

UCD chun tosaigh i mBréagchúirt Uí Dhálaigh 2011

UCD chun tosaigh i mBréagchúirt Uí Dhálaigh 2011

Bhí Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2011 ar siúl sna Ceithre Chúirt ar an Aoine seo caite, 11 Samhain.  Comórtas é seo do mhic léinn tríú leibhéal atá ag déanamh staidéir ar an dlí.  Is in onóir Iar-Uachtarán agus Iar-Phríomh Bhreitheamh na hÉireann, Cearbhall Ó Dálaigh, atá sé á reáchtáil ag Gael Linn le ceithre bliana déag anuas. 


Achomharc in aghaidh breith cúirte a bhíonn i gceist, agus bíonn sonraí an cháis ar fáil roimh ré.  Bhí líon mhór iontrálacha ann arís i mbliana, ina measc foirne ó Óstaí an Rí, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
 
Reáchtáladh réamhbhabhtaí de ard-chaighdeán in Óstaí an Rí  maidin Dé hAoine agus bhí an chraobh ar siúl sna Ceithre Chúirt an tráthnóna céanna.  Is breithiúna den Ardchúirt,  An tOnórach Mary Laffoy agus An tOnórach Henry Abbott, a bhí mar mholtóirí agus chuidigh Conor Ó Briain, Aturnae, leo.  Foireann  ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Anna Ní Uiginn agus  Barra Ó Leidhin, a ghlac taobh an fhreagróra, a roghnaíodh mar bhuaiteoirí. Bronnadh buantrófaí
Gael Linn agus  duais  €600 orthu.  Tháinig foireann Óstaí an Rí (Fiona Sheehan agus Eoin Ó Canainn, a throid an cás don achomharcóir, sa dara háit agus fuaireadar duais €300. 
                                                             
Agus é ag tréaslú leis na duaiseoirí,  dúirt  Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn ‘Cúis sásaimh do Gael Linn an tóir leanúnach atá ag mic léinn dlí  ar Bréagchúirt Uí  Dhálaigh. Toisc stádas dlíthiúil  na Gaeilge in Éirinn agus san AE, tá níos mó deiseanna fostaíochta anois ann ná riamh i gcomhair dlíodóirí  a bhfuil máistreacht acu ar an nGaeilge. Le Bréagchúirt Uí  Dhálaigh, is féidir le mic léinn barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna abhcóideachta os comhair breithiúna de chuid na cúirte.’

Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn agus An tOnórach Mary Laffoy, Breitheamh den Ardchúirt in éineacht le foireann ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Anna Ní Uiginn agus Barra Ó Leidhin, tar éis a mbua ag Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2011

Foilsithe ar Gaelport.com 15.11.11
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214