An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Iarratas ar Aighneachtaí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Iarratas ar Aighneachtaí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Dréachtscéim á hullmhú ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige


Tá sé á bheartú ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige scéim a dhréachtú de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é príomhchuspóir an Achta a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí i nGaeilge agus go mbeidh na seirbhísí sin ar chaighdeán níos airde.

Is mian leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige aighneachtaí i ndáil leis an dréachtscéim a lorg anois ó aon pháirtithe leasmhara. Níor cheart go rachadh na haighneachtaí thar 4,000 focal (c.8 leathanach), dá mb’fhéidir é. B’fhearr aighneachtaí, a chuirfear ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne, a sheoladh go leictreonach chuig public@dcya.gov.ie.

Nó seachas sin féadfar iad a chur leis an bpost chuig

Aonad Tacaíochta Gnó
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
43-49 Bóthar Mespil
Baile Átha Cliath 4

Tá eolas faoi shainordú agus ról/seirbhísí na Roinne ar fáil ar www.dcya.gov.ie

Is é an 5 pm ar an 5 Eanáir, 2012 an sprioc-am ar a nglacfar le haighneachtaí.

Is féidir tuilleadh eolais faoin Acht a fháil ar shuíomh gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta www.ahg.gov.ie nó é a iarraidh ach ríomhphost a sheoladh chuig eolas@coimisineir.ie  

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ullmhú aighneacht go luath.  Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn agus cur leis an aighneacht seo is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@gaelport.com.    
 
Bíonn an nuacht is déanaí faoi sheirbhísí Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil gaelport:  
http://www.gaelport.com/abhchoideacht nó http://www.gaelport.com/achtnadteangachaoifigiula2003.
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214