An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Clár de Chainteoirí Náisiúnta agus Idirnáisiúnta fógartha do Thóstal na Gaeilge 2012

Clár de Chainteoirí Náisiúnta agus Idirnáisiúnta fógartha do Thóstal na Gaeilge 2012

Tionólfar Tóstal na Gaeilge 2012 Dé Sathairn, 14 Eanáir 2012, in Óstán an Hilton, Plás Charlemont, Baile Átha Cliath 2.  Is comhdháil débhliantúil atá sa Tóstal ag a mbailíonn pobail Ghaeilge na tíre agus cairde na teanga lena chéile chun plé a dhéanamh ar mhór nithe an lae i dtaobh na Gaeilge. 


Le linn an Tóstail, pléifidh saineolaithe idirnáisiúnta na bealaí ar féidir stádas na Gaeilge faoin mBunreacht a threisiú tríd an Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Beidh sé mar aidhm an Tóstail i mbliana feasacht an phobail i gcoitinne maidir leis an athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a bhfuil tús curtha leis ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta le déanaí a ardú, agus pléifear moltaí fiúntacha i dtreo threisiú chearta teanga an phobail faoin Acht sin.

Tá clár cuimsitheach curtha i dtoll a chéile ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge don Tóstal.  Beidh scoth na gcainteoirí ag díriú isteach ar cheist athbhreithnithe an Achta Teanga, arbh í an cheist is mó a bhaineann leis an nGaeilge faoi láthair.   

Beidh ionadaí sinsearach ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i láthair ag an Tóstal chun léargas a thabhairt ar an bpróiseas athbhreithnithe ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus ar an gcomhairliúcháin poiblí atá ar bun faoi láthair ach go háirithe. 

Ar phríomh-aoichainteoir an Tóstail beidh an Coimisinéir Teanga, an tUasal Seán Ó Cuirreáin, a labhróidh ar an Tuairisc faoi alt 29 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Tráchtaireacht ar fheidhm phraiticiúil agus ar oibriú fhorálacha an Achta sin a d’fhoilsigh sé le déanaí. 

Ar an bpainéal de shaineolaithe idirnáisiúnta a chuirfidh moltaí chun cinn i dtaobh an dea-chleachtais i dtíortha eile beidh An tOllamh Colin Williams, Scoil na Breatnaise, Ollscoil Cardiff, An tOllamh François Grin, Dámh an Aistriúcháin agus na hAteangaireachta, Ollscoil na Ginéive, agus Dr Wilson McLeod, Ollscoil Dhún Éideann.

Pléifidh painéal de shaineolaithe agus de ghníomhairí teanga náisiúnta moltaí maidir leis na céimeanna ar féidir a ghlacadh chun feidhm a thabhairt do stádas na Gaeilge faoin mBunreacht tríd an Acht Teanga.  Sa seisiún deireadh déanfaidh Dr Peadar Ó Flatharta, Stiúrthóir, Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, achoimre ar na moltaí, na tátail agus na conclúidí ón seimineár a chur i láthair an lucht féachana.

Ag labhairt dó faoi Thóstal na Gaeilge 2012, dúirt Pádraig Mac Criostail, Stiúrthóir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge go raibh an-áthas air go bhfuil “na saineolaithe idirnáisiúnta agus náisiúnta is mó le rá ar fáil chun bheith rannpháirteach ag Tóstal na Gaeilge 2012.  Táim ag tnúth go mór le moltaí na saineolaithe agus leis an bplé ar chearta teanga a threisiú faoi reachtaíocht na tíre.  Úsáidfear na moltaí, na tátail agus na concluidí ón seimineár mar bhunús d’aighneacht na Comhdhála chuig an Roinn EOG”. 

Tá súil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge go spreagfaidh Tóstal na Gaeilge an pobal i gcoitinne le haighneachtaí láidre a chur faoi bhráid na Roinne.

Tá an clár ar fáil le léamh anseo.

© Foilsithe ar Gaelport.com 13 Nollaig 2011

 
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214