An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Scéim Ghaeilge – An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

Scéim Ghaeilge – An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

Tá faoin Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a chéad Scéim Ghaeilge a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é príomhaidhm an Achta cinntiú go mbeidh fáil níos fearr ar sheirbhísí poiblí i nGaeilge agus iad a bheith ar chaighdeán níos airde.


Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na Scéime á lorg anois ag an Roinn ó pháirtithe leasmhara. Iarrtar aighneachtaí i scríbhinn a chur isteach i bhformáid leictreonach, más féidir, chuig sean.coleman@ahg.gov.ie.  Is féidir iad a sheoladh tríd an bpost freisin chuig Seán Coleman, Forbairt Chorparáideach, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, An Bóthar Nua, Cill Airne, Co. Chiarraí.

Tá tuilleadh eolais ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ar fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisinéara Teanga: www.coimisineir.ie agus eolas iomlán maidir le feidhmeanna na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ag: www.ahg.gov.ie.  

Tabhair faoi deara go mbeidh fáil ar na haighneachtaí a gheofar ar shuíomh gréasáin na Roinne mura n-iarrtar a mhalairt.

Caithfidh aighneachtaí a bheith faighte faoi 5 p.m. Déardaoin 19 Eanáir 2012

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ullmhú aighneacht go luath.  Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn agus cur leis an aighneacht seo is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@gaelport.com.     

Bíonn an nuacht is déanaí faoi sheirbhísí Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil gaelport:  
http://www.gaelport.com/abhchoideacht nó http://www.gaelport.com/achtnadteangachaoifigiula2003

Fógra Poiblí foilsithe ar Gaelport.com 16 Nollaig 2011
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214