An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Deireadh le hEagraíochtaí Deonacha má leantar leis an tSamhail Nua

Deireadh le hEagraíochtaí Deonacha má leantar leis an tSamhail Nua

I ráiteas a d’eisigh Iar-Uachtaráin Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge thar an deireadh seachtaine, tá moltaí nua i dtaca leis an tSamhail Nua Mhaoinithe atá beartaithe ag Foras na Gaeilge curtha chun cinn, agus é ráite go gcuirfidh an tSamhail atá molta ag Foras na Gaeilge deireadh le heagrais dheonacha na Gaeilge.


Ar na hIar-Uachtaráin seo tá Helen Ó Murchú (1995 – 1998) (2010 – 2011); P.T. Mac Ruairí (2004 – 2010); Caitríona Ní Cheallaigh (2001 – 2004); Pádraig Mac Donncha (1998 – 2001); Liam Mac Mathúna (1992 – 1995); agus Pádraig Ó Ceithearnaigh (1987 – 1992).

I mí Bealtaine 2010, d’fhógair Foras na Gaeilge Samhail Nua Mhaoinithe.  Punann scéimeanna atá i gceist leis an tsamhail seo áit a mbeadh iarratasóirí á maoiniú, chun tionscadail gearrthéarmacha a chur i gcrích seachas an tsamhail reatha de bhunmhaoiniú eagraíochtúil.

Dar leis na hIar-Uachtaráin gur “uirlis athraithe thútach” atá sa tSamhail seo atá beartaithe ag Foras na Gaeilge, agus gur athrú í seo le “himpleachtaí fadtéarmacha a fhágfaidh drochbhail ar an nGaeilge ó thuaidh agus ó dheas”.

Tugtar le fios sa ráiteas, gur léir “go raibh freagra na Comhairle Aireachta Thuaidh Theas do mholadh an Fhorais tugtha i bhfolús eolais, toisc nár tugadh deis dóibh siúd is mó a bheidh thíos leis na hathruithe molta seo léiriú ar na himpleachtaí a chur faoi bhráid na Comhairle, bíodh an léiriú sin ó na heagrais bhunmhaoinithe nó uathu siúd a bhaineann leas as saothar na n-eagras”.

Moltar dhá rogha nua maoinithe sa ráiteas –
Rogha 1: Blocbhuiséad áirithe trí bliana do shaothar na n-eagraíochtaí sa phobal agus Comhchoiste a bhunú ar a mbeadh ionadaithe tofa ag na heagraíochtaí agus ionadaithe ainmnithe ag Foras na Gaeilge d’fhonn an bhuiséad sin a riaradh de réir coinníollacha dochta. Shaorfadh Bealach 1 foireann an Fhorais chun obair eile ar son na Gaeilge a bheith ar siúl acu.     

Rogha 2: I dteannta an bhlocbhuiséid sin, buiséad ar leith a bheith á riaradh ag Foras na Gaeilge féin ar chóras scéimeanna ar bhonn iomaíoch mar atá á dhéanamh acu le scéimeanna eile.

Molann na hIar-Uachtaráin go mbunófaí  grúpa ionadaíoch, faoi Chathaoirleacht neamhspleách, chun féidearthachtaí a phlé ionas go dtiocfar ar réiteach comhaontaithe, atá bunaithe ar na fíricí go léir atá ar fáil, le cur faoi bhráid na Comhairle Aireachta Thuaidh Theas.

Deir na hIar-Uachtaráin, mar a sheasann cúrsaí gurb iad “iarmhairtí loma na samhla nua maoinithe atá molta ag Foras na Gaeilge ná go mbeidh eagraíochtaí deonacha fadbhunaithe dhícheallacha  ligthe i léig”. 

Is féidir an Ráiteas iomlán ó na hIar-Uachtaráin a léamh ag an nasc seo: Ráiteas ó Iar-Uachtaráin Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge - 29 Eanáir 2012.pdf

© Gaelport.com 30 Eanáir 2012
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214