An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Aighneachtaí á lorg -Comhairle Chontae Chill Mhantáin

Aighneachtaí á lorg -Comhairle Chontae Chill Mhantáin

Dréacht-scéim á hullmhú ag Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin.


Tá sé i gceist ag Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin an dara scéim a dhréachtadh de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidís ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí thar 3,000 focal.

B’fhearr na haighneachtaí, a chuirfear ar fáil go poiblí ar shuíomh gréasáin na nÚdarás, a sheoladh go leictreonach chuig oifgaeil@wicklowcoco.ie.

De rogha air sin, is féidir iad a chur sa phost chuig

Oifigeach Gaeilge,
Seirbhísí Corparáide,
Comhairle Contae Chill Mhantáin,
Áras an Chontae,
Cill Mhantáin.
 
Is é an dáta deireanach chun aighneachtaí a bheith faighte ná 5i.n. Déardaoin an 5 Aibreán 2012.

Tá tuilleadh eolais ar an Acht ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta www.ahg.gov.ie.
 
Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ullmhú aighneacht go luath.  Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn agus cur leis an aighneacht seo is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@gaelport.com.      

Bíonn an nuacht is déanaí faoi sheirbhísí Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil gaelport:  
http://www.gaelport.com/abhchoideacht nó http://www.gaelport.com/achtnadteangachaoifigiula2003.  
 
Fógra Poiblí foilsithe ar Gaelport.com 8 Márta 2012
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214