An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Comórtas Filíochta Uí Néill 2012 buaite ag Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Comórtas Filíochta Uí Néill 2012 buaite ag Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Bronnadh Corn an Choirnéil Eoghain Uí Néill ar Ailbhe Ní Ghearbuigh i mBaile Átha Cliath aréir,  Déardaoin 12 Aibreán,  ag ócáid a léirigh  beocht na filíochta nuachumtha in Éirinn agus in Alban.


Tá an comórtas filíochta seo á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge le cúig bliana anuas agus é mar ócáid lárnach ag Turas na bhFilí, malartú cultúrtha bliantúil idir filí Albanacha agus Éireannacha. Tugann  an comórtas aitheantas d’fhilíocht nua-chumtha sa Ghàidhlig agus sa Ghaeilge.

Chroch an banfhile óg ó Thrá Lí, Contae Chiarraí an corn léi leis an dán Gaeilge  ‘Deireadh na Feide’.

Deir Ailbhe gurb é téama an dáin ná  “cur síos ar theanga feadaíola sna Piréinithe sa bhFrainc nach bhfuil ann níos mó”. Bronnadh duais seic €500 uirthi agus foilseofar an dán san  iris liteartha Comhar.

Bhain ocht ndán amach an gearrliosta i mbliana. Ina measc bhí dánta le Brian Ó Tiomain, Calum MacLeòid, Doireann Ní Ghríofa, Aodán Ó Sé agus Art Ó Súilleabháin.

Bhí Nuala Ní Dhomhnaill agus Rody Gorman mar mholtóirí ar an gcomórtas .Dúirt Nuala Ní Dhomhnaill go raibh na dánta go léir ar ardchaighdeán agus gur cinneadh deacair a bhí ann dóibh.

Chuir an t- amhránaí Máire Ní Choilm an slua faoi dhraíocht  a fhad is a bhí na moltóirí i mbun cainteanna agus i bhfochair léi ar stáitse bhí an t-amhránaí Albanach, Linda NicLeòid.

Ina dteannta bhí an píobaire ón Oileán Sgítheánach, Angus Nicolson agus léigh an file Albanach Fearghas MacFhionnlaigh dán nó dhó óna pheann féin.

Chuir an ócáid tús le clár an mhalartaithe cultúrtha Turas na bhFilí agus tabharfaidh  na hAlbanaigh camchuairt ar Ghaeltacht na nDéise anocht Dé hAoine 13 Aibreán sula thabharfaidh siad aghaidh ar Cheatharlach don  Fhéile Pan Cheilteach amárach, 14 Aibreán.

 

 Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill 2012
Na filí a bhain amach gearrliosta an chomórtais Filíochta Uí Néill, Art Ó Súilleabháin.Calum MacLeòid, Aodán Ó Sé, Brian Ó Tiomain, Ailbhe Ní Ghearbuigh agus Doireann Ní Ghríofa.Is í an aidhm atá le Turas na bhFilí, ná na naisc idir pobal agus traidisiúin na hÉireann agus pobal agus traidisiúin na hAlban a threisiú ionas go gcothófar teagmháil leanúnach idir an dá thír.

Tá Turas na bhFilí  ar an bhfód ó bhí 1970  ann agus ba é an Coirnéil Eoghan Ó Néill a chuir tús leis an bhféile nuair a bhí sé ag obair le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

“I mbliana tá lúcháir orainn go bhfuilimid ag comhoibriú le Fèisean nan nGáidheal eagraíocht a thugann tacaíocht d’fhéilte Gáidhlig in Alban” a deir Niamh Ní Shúilleabháin, Bainisteoir Gníomhach ar Chumarsáid agus Mhargaíocht. “Táimid an-bhuíoch dóibh agus d’ Fhoras na Gaeilge a thugann tacaíocht don turas seanbhunaithe gach aon bhliain”.

Preaseisiúint le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge
Foilsithe ar Gaelport.com 13 Aibreán 2012


Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214