An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Aighneachtaí á lorg – Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Aighneachtaí á lorg – Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Tá ceithre comhlacht phoiblí, An Bord Bia, Údarás Craolacháin na hÉireann, Coiste Gairmoideachais Chontae an Chláir agus Bord Gáis Éireann, ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuireann siad ar fáil trí mheán na Gaeilge dá gcustaiméirí.


An Bord Bia
Cuireann An Bord Bia fáilte roimh aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime ó aon pháirtithe leasmhara.

Is féidir aighneachtaí a sheoladh go leictreonach chuig info@bordbia.ie nó tríd an bpost chuig:

Seirbhísí Corparáideacha,
Bord Bia,
Cúirt Chlann Liam,
Sráid an Mhóta Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2.

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00 pm, 22 Feabhra 2013.

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról/na seirbhísí arna soláthar ag Bord Bia ar fáil ar www.bordbia.ie.

 

Údarás Craolacháin na hÉireann
Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime nua á lorg anois ag Údarás Craolacháin na hÉireann.

B’fhearr aighneachtaí, a chuirfear ar fáil ar shuíomh gréasáin an Údaráis, a sheoladh go leictreonach chuig teanga@bai.ie.

Nó seachas sin féadfar iad a chur leis an bpost chuig:

Údarás Craolacháin na hÉireann
2-5 Plás Warrington
B. Á. C. 2

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná Aoine, 01 Márta, 2013.
Tá faisnéis i ndáil le ról/seirbhísí an Údaráis ar fáil ar www.bai.ie.

 

Coiste Gairmoideachais Chontae an Chláir
Is mian le Coiste Gairmoideachais Chontae an Chláir fáilte a chur roimh aighneachtaí ó pháirithe leasmhara maidir le hullmhú na dréacht-scéime teanga .

Iarrtar aighneachtaí i scríbhinn a chur isteach i bhformáid leictreonach, más féidir, chuig sconlan@clarevec.ie nó chuig:

An Rúnaí,
Coiste Gairmoideachais an Chláir,
Bóthar an Stáisiúin,
Inis,
Co. an Chláir

An dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí ná 5pm ar 22 Feabhra 2013.

 

Bord Gáis Éireann
Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag Bord Gáis Éireann faoi láthair. Is féidir aighneachtaí a sheoladh go leictreonach chuig teanga@bge.ie.

Is féidir dár ndóigh, iad a sheoladh ar an ngnáthphost chuig:

Liam O’Riordan,
Rúnaí Cuideachta,
Bord Gáis Éireann,
BP, Bosca 51,
Bóthar na nOibreacha Gáis,
Corcaigh.

Is é an Aoine 22 Feabhra 2013 ag 5.00 i.n. an sprioc deiridh a nglacfar le haighneachtaí.

 

Aighneachtaí
Is cabhair mhór do na comhlachtaí poiblí iad na haighneachtaí on bpobal. Is féidir leis na comhaltaí poiblí mianta an phobail i leith na seirbhísí a theastaíonn uatha a mheas ón aschur a fhaigheann siad. Is féidir díriú ar chíbe seirbhís ón gcomhlacht poiblí sna haighneachtaí lena n-áirítear

• Cumas Dátheangaigh Reatha an chomhlachta poiblí
• Tairiscint ghníomhach agus cothú éilimh
• Polasaí Earcaíochta agus Socrúcháin an chomhlachta poiblí - Im-fhálú ar phoist
• Rochtain ar cháipéisíocht / foirmeacha iarratais
• Comharthaíocht agus feiceálacht na Gaeilge ar an láthair oibre
• Cruinnithe Poiblí
• Riachtanais teanga sa Ghaeltacht
• Láithreán Gréasáin
• Córas Measúnaithe ar bhaint amach na spriocanna sa scéim
• Monatóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn
• Poiblíocht ar an Scéim Comhaontaithe.

© Foilsithe ar Gaelport 29 Eanáir 2013


Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilgele Ferdia Ó Mongáin agus Clár Johnston

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214