An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Aighneachtaí á lorg - An Bord Bia

Aighneachtaí á lorg - An Bord Bia

Tá sé i gceist ag an Bord Bia scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.


Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag Bord Bia anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Ba chóir freisin, go hinmhianaithe, aighneachtaí, a bheidh ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin Bord Bia, a sheoladh isteach go leictreonach chuig info@bordbia.ie.

Ina ionad sin is féidir iad a sheoladh leis an bpost chuig:

Seirbhísí Corparáideacha,
Bord Bia,
Cúirt Chlann Liam,
Sráid an Mhóta Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2.

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról/na seirbhísí arna soláthar ag Bord Bia ar fáil ar www.bordbia.ie.

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00 i.n., 22 Feabhra 2013.

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta www.pobail.ie nó ar iarratas trí ríomhphoist chuig achtteanga@pobail.ie

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ullmhú aighneacht go luath.  Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn agus cur leis an aighneacht seo is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@gaelport.com.

Bíonn an nuacht is déanaí faoi sheirbhísí Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil gaelport:  
http://www.gaelport.com/abhchoideacht 
nó http://www.gaelport.com/achtnadteangachaoifigiula2003.  

Fógra Poiblí foilsithe don chéad uair ar Gaelport.com 29 Eanáir 2013 agus foilsithe don athuair ar 8 Feabhra 2013.
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214