An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

An dara scéim teanga á dhréachtadh ag Coiste Gairmoideachais Chontae an Chláir

An dara scéim teanga á dhréachtadh ag Coiste Gairmoideachais Chontae an Chláir

Tá sé i gceist ag Coiste Gairmoideachais Chontae an Chláir an dara scéim teanga acu a dhréachtadh de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.


Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag Coiste Gairmoideachais Chontae an Chláir anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Is féidir aighneachtaí a sheoladh isteach go leictreonach chuig sconlan@clarevec.ie nó tríd an bpost chuig:

An Rúnaí,
Coiste Gairmoideachais an Chláir,
Bóthar an Stáisiúin,
Inis,
Co. an Chláir.

An dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí ná 5pm ar 22 Feabhra 2013.

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról/na seirbhísí arna soláthar ag Coiste Gairmoideachais Chontae an Chláir ar www.clarevec.ie.

Tá an chéad scéim teanga de chuid Choiste Gairmoideachais Chontae an Chláir le fáil anseo.

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta www.pobail.ie nó ar iarratas trí ríomhphoist chuig achtteanga@pobail.ie

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ullmhú aighneacht go luath. Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn agus cur leis an aighneacht seo is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@gaelport.com.

Bíonn an nuacht is déanaí faoi sheirbhísí Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil gaelport:
http://www.gaelport.com/abhchoideacht nó http://www.gaelport.com/achtnadteangachaoifigiula2003.

Fógra Poiblí foilsithe don chéad uair ar Gaelport.com 29 Eanáir 2013 agus foilsithe don athuair ar 11 Feabhra 2013.
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214