An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Aighneachtaí á lorg ag Bord Gáis Éireann

Aighneachtaí á lorg ag Bord Gáis Éireann

Tá sé i gceist ag Bord Gáis Éireann scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. 


Is é bunchuspóir an Achta a chinntiú go mbeidh níos mó fáil ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag Bord Gáis Éireann faoi láthair ó pháirtithe leasmhara.  Beidh na haighneachtaí ar fáíl go poiblí at láithreán gréasáin Bhor Gáis Éireann www.bordgais.ie amach anseo, mar sin moltar aighneachtaí a sheoladh go leictreonach chuig teanga@bge.ie.

Is féidir dár ndóigh, iad a sheoladh ar an ngnáthphost chuig:

Liam O’Riordan,
Rúnaí Cuideachta,
Bord Gáis Éireann,
BP, Bosca 51,
Bóthar na nOibreacha Gáis,
Corcaigh.

Is é an Aoine 22 Feabhra 2013 ag 5.00 i.n. an sprioc deiridh a nglacfar le haighneachtaí.

Tá eolas breise maidir leis an Acht le fáil ar shuíomh gréasáin an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta www.pobail.ie nó ar iarratas ríomhphoist chuig achtteanga@pobail.ie

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ullmhú aighneacht go luath. Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn agus cur leis an aighneacht seo is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@gaelport.com.

Bíonn an nuacht is déanaí faoi sheirbhísí Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil gaelport:
http://www.gaelport.com/abhchoideacht nó http://www.gaelport.com/achtnadteangachaoifigiula2003.

Fógra Poiblí foilsithe don chéad uair ar Gaelport.com 29 Eanáir 2013 agus foilsithe don athuair ar 12 Feabhra 2013.
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214