An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Dara scéim na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Dara scéim na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí

Tá sé i gceist ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an dara scéim teanga a dhréachtú de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.


Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí anois ó pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Ba chóir freisin, go hinmhianaithe, aighneachtaí, a bheidh ar fáil go poiblí ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, a sheoladh isteach go leictreonach chuig finin.macabhaird@publicjobs.ie

Ina ionad sin is féidir iad a chur sa phost chuig:

Finín Mac a’ Bháird,
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí,
26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1.

Ní mór aighneachtaí a chur isteach roimh 5i.n. ar an Chéadaoin 13 Márta 2013.

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról/na seirbhísí a sholáthraíonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí don phobal ar fáil ar www.postannapoiblí.ie

Tá tuilleadh eolais i ndáil leis an Acht ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Ghaeltachta ag www.ahg.gov.ie.

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ullmhú aighneacht go luath. Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn agus cur leis an aighneacht seo is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@gaelport.com.

Bíonn an nuacht is déanaí faoi sheirbhísí Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil ar Gaelport:
http://www.gaelport.com/abhchoideacht 
http://www.gaelport.com/achtnadteangachaoifigiula2003.

Fógra Poiblí foilsithe ar Gaelport.com 14 Feabhra 2013.
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214