An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Nuachtán eile?

Nuachtán eile?

Maidir le nuachtáin Ghaeilge, tá uair na cinniúna chugainn. D’imigh Inniu, Amárach, Anois, Lá, seanFoinse, agus anois beimid ag fágáil slán le Gaelscéal i gceann míosa. Tá an preas Gaeilge ag brath ar heigh-deá ó nuachtáin Bhéarla.


De réir cosúlachta, tá Foras na Gaeilge ag smaoineamh ar nuachtán idirlín. Tá sin ceart go leor, ach tá a lán daoine ann nach n-úsáideann an ríomhaire agus caithfidh mé a rá gur fearr liom páipéar clóite nó leabhar. Sin ráite, tá buntáistí ag suíomh gréasáin- má tharlaíonn eachtra éigin is féidir an scéal a chur amach cúpla bomaite níos moille, mar shampla.

Tá nuachtán maith againn ar an idirlíon mar atá sé: saol.ie. Nuachtán míosúil atá ann Tá cuma an-phroifisiúnta air. Tugann sé eolas ar imeachtaí Gaeilge agus ar na meáin. Tá an páipéar féin ar fheabhas, ach tá a scóip teoranta.

Tá suíomh idirlín ag Gaelscéal (gaelsceal.ie) agus ag Foinse (nua). Tá foinse.ie thar a bheith maith: tugann an nuachtán idirlín rogha mhaith de phíosaí nuachta i rith an lae i nGaeilge chruinn. Ba mhaith liom forbairt a bheith ar an eagrán clóite. Tá Nuacht24 ann fosta (nuacht24.com), ach níl a fhios agam an bhfuil fadhbanna teicniúla acu: uaireanta faigheann tú ábhar i bhfad as dáta ar an suíomh.

Tá dhá sheirbhís idirlín ann a sholáthraíonn scéalta ó nuachtáin éagsúla i nGaeilge agus i mBéarla ina mbeadh spéis ag Gaeilgeoirí: gaelport.com agus nuacht1.com. Tá an bheirt acu an-mhaith agus beidh siad níos tábhachtaí fós san am atá le teacht.

Níl a fhios agam cad é atá i ndán dúínn. Ach beidh fadhbanna ag an nuachtán úr, cibé ar bith. Cosnaíonn nuachtán idirlín airgead. Beidh tacaíocht de dhíth ón Rialtas agus ón lucht fógraíochta.

Ba chóir ceist a chur cad chuige nach dtacaíonn na comhlachtaí móra leis an Ghaeilge. Roimh an chéad chéim eile, ba chóir comhairliú ceart a bheith ann a bheadh oscailte do ghrúpaí ar bith nó do dhaoine aonair ar bith a bhfuil suim acu san iriseoireacht Ghaeilge.

Caithfimid tógáil ar na scileanna atá ann cheana. Agus caithfimid tabhairt faoin fhadhb is mó atá againn: easpa suime lucht na Gaeilge. Fadhb gan réiteach?

Nóta meamhrúcháin: Éigse Cholm Cille, Coláiste Mhig Aoidh, 1agus 2 Márta.

 

Another newspaper?

It is crisis time for Irish language newspapers. Inniu, Amárach, Anois, Lá, and the old Foinse have all disappeared, and now we shall be bidding Gaelscéal farewell within the next month. The Irish language press depends on pick-a-backs from English language newspapers.

Apparently, Foras na Gaeilge is thinking of an internet newspaper. That is alright, but many people don’t use the computer, and I must say that I prefer a printed paper or a book. Having said that, an internet site has its advantages – when something unexpected happens, for instance, the story can be published on the internet minutes later.

We have a good internet newspaper already: saol.ie. It is a monthly newspaper. It looks very professional. It gives information about Irish language events, and the media.  It is an excellent newspaper, but its scope is limited.

Gaelscéal (gaelsceal.ie) and the new Foinse have internet sites. Foinse.com is very good: it gives a good selection of news items during the day in good clear Irish. I would like to see them develop the printed edition of the paper. We also have Nuacht24 (nuacht24.com), but I don’t know if they have technical problems: sometimes you find material on the site that very out of date.

There are two internet services which supply stories from various newspapers in Irish and in English that would be of interest to Irish speakers: gaelport.com and nuacht1.com. They are both very good and they will be even more important in the future.

I don’t know what lies ahead. The new newspaper will have problems, come what may. An internet newspaper costs money. Support will be needed from the Government and from advertisers. We should ask why big companies don’t support Irish.

Before the next stage, there should be a proper consultation process, involving all groups and individuals interested in Irish language journalism.

We must build on the skills we already have. And we must tackle our biggest problem: lack of interest among Irish speakers. Is this a problem that can’t be solved?

Reminder: Éigse Cholm Cille , Magee College, 1 and 2 March.

www.derryjournal.com
Foilsithe ar 22 Feabhra 2013 / Foilsithe ar Gaelport.com 25 Feabhra 2013

Seans go  mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

As na Nuachtáin: Let’s not lose our native tongue in outer space

Deireadh le maoiniú Ghaelscéal – “Buille marfach don Ghaeilge”

“Deis le tapú ag an Rialtas anois sólás a thabhairt do bhuairt Phobal na Gaeltachta”, a deir aoichainteoirí Thóstal na Gaeilge 2013

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #GaeilgeDerry Journal - Liam Mac Lochlainn

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214