An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Aighneachtaí á lorg – Dara scéim teanga na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí

Aighneachtaí á lorg – Dara scéim teanga na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí

Tá An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuireann siad ar fáil trí mheán na Gaeilge dá gcustaiméirí.


Cuireann An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí fáilte roimh aighneachtaí maidir le hullmhú an dara dréachtscéim teanga ó aon pháirtithe leasmhara.

Is féidir aighneachtaí a sheoladh go leictreonach chuig finin.macabhaird@publicjobs.ie.

Ina ionad sin is féidir iad a chur sa phost chuig:

Finín Mac a’ Bháird,
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí,
26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1.

Ní mór aighneachtaí a chur isteach roimh 5pm ar an Chéadaoin 13 Márta 2013.

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról/na seirbhísí a sholáthraíonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí don phobal ar fáil ar www.publicjobs.ie.

Is féidir an chéad scéim teanga de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a fháil ag www.coimisineir.ie.

Aighneachtaí

Is cabhair mhór do na comhlachtaí poiblí iad na haighneachtaí ón bpobal.  Is féidir leis na comhlachtaí poiblí mianta an phobail i leith na seirbhísí a theastaíonn uatha a mheas ón aschur a fhaigheann siad. Is féidir díriú ar chíbe seirbhís ón gcomhlacht poiblí sna haighneachtaí lena n-áirítear:

• Cumas Dátheangaigh Reatha an chomhlachta phoiblí
• Tairiscint ghníomhach agus cothú éilimh
• Polasaí Earcaíochta agus Socrúcháin an chomhlachta phoiblí – Poist a chur ar leataobh
• Rochtain ar cháipéisíocht / foirmeacha iarratais
• Comharthaíocht agus feiceálacht na Gaeilge ar an láthair oibre
• Cruinnithe Poiblí
• Riachtanais teanga sa Ghaeltacht
• Láithreán Gréasáin
• Córas Measúnaithe ar bhaint amach na spriocanna sa scéim
• Monatóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn
• Poiblíocht ar an Scéim Chomhaontaithe.

©Foilsithe ar Gaelport.com 26 Feabhra 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Seachtain na Gaeilge i dTithe an Oireachtais

Físeán: An bhfuil ann don Ghaeltacht sa bhliain 2013?

“Deis le tapú ag an Rialtas anois sólás a thabhairt do bhuairt Phobal na Gaeltachta”, a deir aoichainteoirí Thóstal na Gaeilge 2013

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #GaeilgeLe Clár Johnston, Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214