An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

An Roinn Gaeltachta le caighdeán na Gaeilge sa státseirbhís a fheabhsú

An Roinn Gaeltachta le caighdeán na Gaeilge sa státseirbhís a fheabhsú

Soláthróidh An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta oiliúint sa Ghaeilge agus tástáil inniúlachta do bhaill na státseirbhíse.


Tá Comhaontú Seirbhíse sínithe ag an Roinn Gaeltachta leis an Roinn Caiteachais Phoiblí a bhfuil sé mar aidhm aige feabhas a chur ar chaighdeán na Gaeilge sa státseirbhís trí oiliúint agus tástáil inniúlachta a chur ar fáil do bhaill na státseirbhíse agus eagraíochtaí seirbhíse poiblí áirithe eile.

Beidh sé faoi chúram na Roinne Gaeltachta forálacha an chomhaontaithe a sholáthar agus táthar ag súil go rachaidh oiliúint agus tástáil inniúlachta d’ardchaighdeán go mór i bhfeidhm ar chumais na státseirbhíse i leith a dualgais reachtúla faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla a chomhlíonadh.

De réir an Achta Teanga, ní mór do chomhlachtaí phoiblí seirbhís dhóthanach a chur ar fáil dá gcustaiméirí ar mian leo a gcuid cumarsáide leis an Stát a dhéanamh trí Ghaeilge agus táthar ag súil go ndeimhneoidh an Comhaontú Seirbhíse úr go bhfreastalóidh an státseirbhís ar riachtanais teanga an phobail ina iomláine.

Ag fógairt an Comhaontaithe Seirbhíse úir, dúirt an tAire Stáit Dinny McGinley “Is é aidhm an chomhaontaithe seo ná tacú leis an fhoireann chun a gcumas sa Ghaeilge a fhorbairt agus chun cur le cumas na státseirbhíse agus comhlachtaí eile seirbhísí a chur ar fáil don phobal i nGaeilge. Tá an comhaontú seo tábhachtach ach go háirithe i gcomhthéacs Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 agus na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030.”

 

© Foilsithe ar Gaelport.com 26 Feabhra 2013

Seans go mbeidh suim agat sna scéalta a leanas:

An Mhí le Gaeilge

Údaráis Áitiúla Dhún na nGall ag dréachtú an tríú scéim teanga

Deireadh le Gaelscéal – céard a thiocfaidh ina áit?

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter.com: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214