An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Iarratas ar Aighneachtaí - Údaráis Áitiúla Dhún na nGall

Iarratas ar Aighneachtaí - Údaráis Áitiúla Dhún na nGall

Tá sé i gceist ag Údaráis Áitiúla Dhún na nGall, ar a bhfuil Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairlí Baile Bhun Dobhráin, Bhun Cranncha, Bhéal Átha Seanaidh agus Leitir Ceanainn, scéim nua a dhréachtú de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. 


Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí i nGaeilge don phobal agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Údaráis Áitiúla Dhún na nGall anois ó aon pháirtí leasmhar.  Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Is féidir aighneachtaí a dhéanamh in aon cheann den dá theanga oifigiúla, nó sa dá theanga. B’fhearr dá gcuirfí aighneachtaí, a chuirfear ar fáil ar shuíomh idirlín Chomhairle Contae Dhún na nGall, ar aghaidh go leictreonach chuig sdaimhin@donegalcoco.ie.

Nó, ina ionad sin, is féidir iad a sheoladh fríd an phost chuig: 

Seán Ó Daimhín,
Oifigeach Forbartha Gaeilge,
Ceannáras Chomhairle Contae Dhún na nGall,
Leifear,
Contae Dhún na nGall 

Is féidir chomh maith d’aighneacht a thabhairt isteach chuig aon cheann dár nIonaid Seirbhísí Pobail nó dár gComhairlí Baile, ach an seoladh thuas a bheith scríofa ar an chlúdach.

Is féidir eolas a fháil ar scéim reatha Údaráis Áitiúla Dhún na nGall 2010-2013 ar ár suíomh idirlín ag www.ccdhunnangall.ie.  Tá eolas maidir le mandáid agus an ról/na seirbhísí atá á soláthar don phobal ag Údaráis Áitiúla Dhún na nGall ar fáil ag www.ccdhunnangall.ie; www.buncrana.ie; www.bundoran.ie; www.letterkenny.ie; agus www.ballyshannon.ie.

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 4.30in Dé hAoine, 15 Márta, 2013.

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar shuíomh idirlín na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta www.ahg.gov.ie agus ar shuíomh idirlín Oifig an Choimisinéara Teanga ag www.coimisineir.ie.

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag ullmhú aighneacht go luath.  Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn agus cur leis an aighneacht seo is féidir teagmháil a dhéanamh le eolas@gaelport.com.

Bíonn an nuacht is déanaí faoi sheirbhísí Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil gaelport:  
http://www.gaelport.com/abhchoideacht nó http://www.gaelport.com/achtnadteangachaoifigiula2003.

Fógra Poiblí foilsithe den chéad uair ar Gaelport.com 26 Feabhra 2013 agus foilsithe don athuair ar 6 Márta 2013.
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214