An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Liosta feithimh ag méadú go sciobtha don Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga

Liosta feithimh ag méadú go sciobtha don Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga

Tá sé deimhnithe ag Oifig an Choimisinéara Teanga go bhfuil clárú dúnta don Chomhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga a bheidh ar siúl idir 23 agus 25 Bealtaine.


Cuirfidh Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUigínn fáilte roimh choimisinéirí teanga idirnáisiúnta in Áras an Uachtarán ar an Déardaoin beag seo.  Is ar mhaithe le “dea-chleachtas a roinnt” atá an chomhdháil á reáchtáil ar 24 Bealtaine in Óstan Hilton, Plás Charlemont, Baile Átha Cliath 2 agus tá sé mar aidhm ag an ócáid eolas riachtanach a bhailiú ó ionadaithe thar lear.

Le gach suíochán curtha in áirithe don ghné phoiblí den Chomhdháil ar Chearta Teanga, beidh thart ar 40 duine ag taisteal ó thíortha éagsúla chun bheith i láthair. Beidh os cionn 80 duine as Éirinn chomh maith ag freastal ar an gcomhdháil. Beidh meascán de dhaoine ón tseirbhís phoiblí, lucht acadúil, chomh maith le daoine ar chás leo cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta faoi láthair. Tá Oifig an Coimisinéara Teanga fós ag cur liosta feithimh ar fáil do dhaoine ar an seans go dtiocfaidh folúntais chun cinn.

Tá sé soiléir ó ráiteas an Choimisinéara Teanga, Seán Ó Cuirreáin, go bhfuil méid mór daoine ag cur spéise i gcearta teanga agus sa Chomhdháil féin, ní hé amháin in Éirinn ach thar lear chomh maith.

“Tá líon na ndaoine atá ag freastal ar an ócáid méadaithe go 120 ó 100, rud a léiríonn sé go bhfuil spéis ar leith san ábhar agus go bhfuil éileamh ann. Cé go bhfuil na spásanna anois líonta, tá liosta feithimh ann, atá ag méadú gach uile lá. Má tá daoine ag taisteal ó thíortha eile, agus tá, ó Cheanada, Meiriceá, An Eilvéis, An Bhreatain Bheag agus áiteanna eile, tá sé soiléir go bhfuil suim ar leith ag daoine thar lear san ábhar cearta teanga chomh maith leis an bpobal anseo in Éirinn”.

Sa chéad seisiún a bheidh faoi chathaoirleacht an Ollaimh Rob Dunbar, as Albain; cloisfear ó Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla, Ceanada, Graham Fraser, Rafael Ribó Ombudsman na Catalóinise agus Mxolisi Zwane Príomhfheidhmeannach, Bord Teanga na hAfraice Theas.

Ina dhiaidh sin, sa dara, tríú agus ceathrú seisiún cloisfear ó Meri Huws Coimisinéir Teanga na Breataine Bige; Malin Brännkärr Comhairleoir speisialta ar chearta teanga, Roinn Dlí agus Cirt na Fionlainne; Michel Carrier Coimisinéir na dTeangacha Oifigiúla, New Brunswick; Seán Ó Cuirreáin An Coimisinéir Teanga, Éire; François Boileau Coimisinéir do Sheirbhísí Fraincise, Ontario; Sandra Inutiq An Coimisinéir Teanga, Nunavut agus Slavisa Mladenovic Coimisinéir Teanga na Cosaive.

Ansin ag 4.15pm, tabharfaidh An tOllamh Colin Williams, Ollscoil Caerdydd, tuairisc ar 4 sheisiún na comhdhála agus é ag tarraingt ar na téamaí agus ar na hábhair ar léiríodh spéis chomhchoiteann iontu le linn an lae. Seolfar freisin “From Act to Action” – staidéar ar reachtaíocht teanga in Éirinn, sa Bhreatain Bheag agus sa Fhionlainn.

Cuirfear béim ar ról an stáit agus an phobail sa chomhthéacs seo maidir le dualgais agus cearta teanga. Tá 10 mbliana caite ó achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003) in Éirinn, agus faoi láthair tá athbhreithniú ag dul ar aghaidh ar an reachtaíocht seo. Tá tuilleadh eolais ar an gcomhdháil ar fáil ar www.coimisineir.ie.

 

© Foilsithe ar Gaelport.com 21 Bealtaine 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

An Tionól Gaeltachta 2013

Oireachtas Cheanada le ceiliúradh den tríú bliain as a chéile

An leabhar An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc le buachan

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilgele Pádraig Carberry, Intéirneach le Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214