An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Cumann Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga bunaithe

Cumann Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga bunaithe

Ag leanúint le rathúlacht Chomhdháil Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga a bhí ar siúl ar 23 agus 24 Bealtaine, tá an cinneadh glactha cumann a bhunú a spreagfadh dea-chleachtas i measc Choimisinéirí Teanga atá ag cosaint mionteangacha ar fud an domhain.


Is iad na coimisinéirí a leanas atá mar bhaill den Chumann Idirnáisiúnta agus a labhair le linn na comhdhála coicís ó shin: Graham Fraser, Coimisinéir na dTeangacha Oifigiúla, Ceanada; Rafael Ribó Ombudsman na Catalóinise; Mxolisi  Zwane Príomhfheidhmeannach, Bord Teanga na hAfraice Theas; Meri Huws Coimisinéir Teanga na Breataine Bige; Malin Brännkärr Comhairleoir speisialta ar chearta teanga, Roinn Dlí agus Cirt na Fionlainne; Michel Carrier Coimisinéir na dTeangacha Oifigiúla, New Brunswick; Seán Ó Cuirreáin An Coimisinéir Teanga, Éire; François Boileau Coimisinéir do Sheirbhísí Fraincise, Ontario; Sandra Inutiq An Coimisinéir Teanga, Nunavut agus Slavisa Mladenovic Coimisinéir Teanga na Cosaive.

Thángthas ar an gcinneadh seo le linn an chruinnithe a reáchtáladh leis na coimisinéirí teanga ar fad, faoi chathaoirleacht an Aire Pär Stenbäck ón bhFionlainn i ndiaidh imeachtaí poiblí an lae. Pléadh na téamaí ar fad a ardaíodh le linn na comhdhála agus a d’achoimrigh an Dr. Colin Williams. Tá miontuairiscí an chruinnithe le faomhadh go fóill.

Toghadh Graham Fraser mar chathaoirleach ar an gcumann d’aon ghuth agus reáchtálfar an chéad chruinniú eile de chuid an Chumainn ar líne i gceann míosa. Fógrófar aidhmeanna agus spriocanna na comhdhála i ndiaidh an chruinnithe sin.

Tá an-tábhacht ag baint le cumann den sórt seo sa tslí go dtugann sé deis d’ionadaithe ar fud an domhain teagmháil rialta a dhéanamh lena chéile chun gur féidir bogadh i dtreo straitéisí éifeachtúla a chur i bhfeidhm ó thaobh chosaint mhionteangacha de. Chomh maith leis sin beifear in ann na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir chleachtais teanga i dtíortha eile a chur i gcomparáid lena chéile ar bhealach ceart, cuimsitheach amach anseo.

Is féidir breathnú ar thuairisciú de chuid Gaelport.com le linn imeachtaí poiblí na Comhdhála ar 24 Bealtaine 2013 thíos:


 

© Foilsithe ar Gaelport.com 4 Meitheamh 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg

Cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta

Ceisteanna Dála don Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilgele Sibéal Davitt, Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214