Oifig Eolais agus Ionad Cruinnithe

Oifig Eolais na Comhdhála

Tá oifig eolais na Comhdhála  lonnaithe i gceartlár na cathrach in Oifigí na Comhdhála, ar 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 6. Bíonn an Oifig ar oscailt Luan - Aoine ó 09:15 - 17:15 (dúnta idir 13:00-14:00 don lón).

Tá an oifig ar fáil chun eolas reatha a thabhairt do phobal na Gaeilge faoin teanga agus a bhfuil ar siúl i láthair na huaire.  Tá eolas faoi chúrsaí Gaeilge, ranganna Gaeilge do dhaoine fásta, cúrsaí samhraidh sa Ghaeltacht agus cúrsaí Gaeilge san ollscoil.

Anuas air sin, tá eolas faoi imeachtaí Gaeilge atá ar siúl timpeall na cathrach agus timpeall na tire, cosúil le Ciorcal Comhrá na Comhdhála, Bewley’s @6, féile IMRAM agus go leor eile.

Más mian leat an t-eolas a scaipeadh mar gheall ar ócáid, rang Gaeilge nó rud ar bith eile a bhaineann leis an nGaeilge, buail isteach ar Oifigí na Comhdhála ar 46 Sráid Chill Dara agus déanfar gach iarracht an scéal a scaipeadh i measc an phobail.

Tá gach eolas ar fáil san oifig eolais maidir le hobair na Comhdhála, go háirithe tionscadail na Comhdhála, ar nós Turas na bhFilí, Buntáiste Breise na Gaeilge agus Gaelport.com.  Tá ríomhaire ar fáil don phobal san oifig eolais ionas gur féidir leo tuilleadh eolais a fháil ó Gaelport.com.

Le tamall anuas tá taispeántas grianghrafadóireachta ar siúl san Oifig ina bhfuil daoine de na filí is iomráití in Éirinn agus in Albain le feiceáil iontu. 

Tá cáipéisí, comhfhreagras, litreacha agus dánta a bhaineann le Turas na bhFilí, malartú cultúrtha idir filí na hÉireann agus fílí ón Albain atá ag ceiliúradh cloch mhíle mhór shuntasach i mbliana. Beidh an taispeántas seo ar siúl san oifig ó 1 Bealtaine-15 Meitheamh, 2010.

Chomh maith leis sin, is féidir suaitheantais agus fáinní a cheannach in oifig na Comhdhála.

Ionad Cruinnithe i lár na cathrach    
Má tá ionad cruinnithe ag teastáil i gcroílár polaitíochta agus gnó Bhaile Átha Cliath agus go bhfuil tú braon ag íoc táillí ró-ard in óstlanna na cathrach,  tá rogha eile agat anois! I 46 sráid Chill Dara, oifigí Chomhdháíl Náisiúnta na Gaeilge, is féidir leat ionad cruinnithe ar ardchaighdeán a chur in áirithe ar chostas réasúnta.     

Áiseanna Tacaíochta Gnó  

  • Rochtain ar Leathanbhanda
  • Uasteilgeoir
  • Scáileán Físeán
  • Flipchairt
  • Facs
  • Seirbhís Fótachóipeála
  • Pinn agus Páipéar
  • Postas
  • Bord leagtha amach i bhfoirm U le spas de 10 – 12 duine    

Sásamh Custaiméara    
“Tá an tseirbhís ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge go hiontach.  I dtús báire, tá cuma chomh snasta agus proifisiúnta ar fháiltiú na Comhdhála agus tá sé iontach gur féidir leis an duine i mbun an chruinnithe cúpla nóiméad a ghlacadh chun ríomhairí agus mar sin de a réiteach sula dtagann an slua.  Bhí an fhoireann an-chabhrach leis an teicneolaíocht agus bhí an grúpa an-chompordach”  
Clare Walsh, Feidhmeannach, Gaelscoileanna Teo.  

Déan teagmháil anois le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag 01 679 4780 nó eolas@gaelport.com 
Tá tuilleadh eolais ar fail anseo

Cois Teallaigh

Anois, tá ionad oscailte ar fáil d’ealaíontóirí, ceoltóirí agus filí ar mhian leo taispeántas, ócáid nó seó beag  a chur ar siúl i lár na cathrach.

‘Cois Teallaigh’ a tugtar ar an ionad atá lonnaithe san íoslach in Oifigí na Comhdhála ar 46 Sráid Chill Dara. Bíonn atmaisféar ar leith le tabhairt faoi deara le linn na n-ócáidí éagsúla a reáchtáiltear ‘Cois Teallaigh’, de bharr na seanclocha ar na ballaí, an t-adhmad faoi chois agus solas a lonraíonn sa seomra ó na seanfhuinneoga,  sa  tigh atá lonnaithe ar cheann de na sráideanna is stairiúla i mBaile Átha Cliath.

Cheana féin, reáchtáladh seoltaí leabhair, ranganna Gaeilge agus ciorcail chomhrá Cois Teallaigh agus le trí bliana anuas, reáchtáladh comórtas ceannais Chomórtas filíochta Uí Néill san ionad chomh maith.

De réir a chéile, tá clú agus cáil ag teacht ar an ionad mar spás oscailte ealaíne do phobal na Gaeilge san ardchathair.

Tugtar cuireadh do lucht eagraithe féilte, d’ealaíontóirí, do ghrúpaí pobail agus d'eagraíochtaí Gaeilge an spás seo a úsáid ar chostas an-íseal.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ón fáilteoir/rúnaí oifige anseo ar 01 679 4780.

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214