Cúrsaí Thithe an Oireachtais

Monatóireacht agus faireachán ar pholasaithe an Rialtais

Déanann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge monatóireacht agus faireachán rialta ar chúrsaí Thithe an Oireachtais

Bíonn an Chomhdháil ag iarraidh leas na Gaeilge agus leas phobal na Gaeilge a chaomhnú agus a chur chun cinn sa chóras polaitiúil ar an mbonn ceist na Gaeilge a choimeád beo agus i mbéal an phobail i gcónaí.

Bíonn an Chomhdháil chun tosaigh i bhforbairt polasaithe a mbeadh tionchar acu ar earnáil dheonach na Gaeilge agus ar phobal na Gaeilge agus mar sin bíonn teagmháil leanúnach ann mar gheall ar cheisteanna abhcóideachta leis na balleagraíochtaí agus go forleathan le Pobal na Gaeilge trí Gaelport.com agus  tríd an nuachtlitir leictreonach choicísiúil EOLAS!

Lena chois sin, scrúdaítear gach Bille atá os chomair an Oireachtais, go háirithe Billí i réimse an Oideachais, Billí Craolacháin, Billí pleanála agus forbartha agus Billí a bhfuil baint acu leis an nGaeltacht agus an Ghaeilge. Déantar comhairliúcháin leis na ionadaithe sa Dáil agus sa Seanad agus leis na páirtithe polaitiúla agus páirtithe leasmhara eile. Más gá déantar comhairliúcháin poiblí ar mórcheisteanna bainteach leis an nGaeilge.

Le blianta beaga anuas bhí páirt nach beag ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i gcur chun cinn agus forbairt Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Lé déanaí rinne an Chomhdháil comhairliúcháin ar an Bille Carthanas, 2007, An Bille Craolacháin, 2008 agus Bille na nDlí-Chleachtóirí (An Gaeilge), 2007.

Déantar faireachán leanúnach ar díospóireachtaí Dála agus ar tuairiscí foilsithe ag coistí Dála éagsúla chomh maith agus sa chás sin déantar faireachán ar pholasaithe nua atá ag teacht chun cinn.

Ceisteanna Parlaiminte

Tugann Ceisteanna Parlaiminte an deis do Teachtaí Dála ceist a chur ar Airí an Rialtais ar ábhar faoi chúram na nAirí sin, polasaithe nua agus ar cheisteanna polaitiúla atá ag borradh ag an am.

Cuirtear Ceisteanna ó Bhéal ar Aire agus freagraíonn an tAire le linn tráth na gCeisteanna sa Dáil. Foilsítear na ceisteanna sa Tuairisc Oifigiúil agus ar láithreán Ghréasáin Oifig Thithe an Oireachtais laistigh de 24 uair a chloig. Dé ghnáth freagraíonn Airí rialtais ceisteanna gach 5 seachtain nó mar sin.

Cuirtear Ceisteanna Scríofa ar Airí agus d’fhreagrófaí iad i bhfoirm scríofa ar na laethanta ina bhfuil an Dáil ag suí.  Foilsítear na freagraí sin ar Oifig Thithe an Oireachtais chomh maith.

Ó am go h-am iarrtar ar Teachtaí Dála ceisteanna a chur ar Airí faoi leith ar ábhar agus ar cheisteanna tromchúiseacha mar gheall ar an nGaeilge. Cuireann an Chomhdháil fearadh na fáilte roimh moltaí faoi cheisteanna a chuirfí do freagra ó bhéal nó freagra scríofa. Cuirtear an nuacht is déanaí faoi chúrsaí Thithe an Oireachtais agus an Ghaeilge ar fáil sa nuachtlitir leictreonach EOLAS!

An Ghaeilge agus an Rialtas

Déanann an Chomhdháil monatóireacht ar athruithe i bpolasaí an Rialtais i leith na Teanga.  D'fhoilsigh Rialtas na hÉireann Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge i mí na Nollag 2010. Chuir an Chomhdháil fáilte roimh fhoilsiú na Straitéise.

 

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214