Oireachtas na Gaeilge

Is eagraíocht chultúir agus ealaíon í Oireachtas na Gaeilge atá tiomnaithe d’fhorbairt agus do chur chun cinn na n-ealaíon dúchasach agus na nua-litríochta Gaeilge i measc na n-aoisghrúpaí uile, trí chláir imeachtaí bliantúla a reáchtáil do phobal na Gaeilge:
 
GRADAIM CHUMARSÁIDE AN OIREACHTAIS a thugann aitheantas d'ardchaighdeán in earnáil na cumarsáide Gaeilge, ag cur san áireamh meáin chraolta, meáin chlóite agus meáin leictreonach.
 
COMÓRTAIS LITEARTHA AN OIREACHTAIS: a spreagann scríbhneoirí óga agus scríbhneoirí seanbhunaithe araon dul i mbun pinn.  Gabhann duaischiste de €70,000 leis an tsraith comórtas seo. Chomh maith leis sin faigheann gach scríbhneoir, bíodh duais buaite aige nó ná bíodh, léirmheas ar ais ar a shaothar.
 
OIREACHTAS NA SAMHNA: Príomhfhéile bhliantúil na nGael a mheallann lucht leanúna ó na ceithre harda chuige le taitneamh a bhaint as scoth na hamhránaíochta, an rince agus an cheoil, agus thar aon ní eile le sásamh a bhaint as an gcomhluadar agus as an gcaidreamh.  Bíonn na himeachtaí seo a leanas mar chuid den fhéile: comórtais ardáin, seisiúin, Club na Féile, an Club Amhránaíochta 'Casadh an tSúgáin', comhdhálacha, seimineáir, taispeántais, drámaí, ócáidí seolta agus imeachtaí éagsúla eile. Is iad na comórtais, ar ndóigh, croílár na féile: amhránaíocht ar an sean-nós, rince aonair ar an sean-nós, agallaimh bheirte, lúibíní, scéalaíocht, seó ardáin, dreas cainte, sceitsí, scoraíocht, amhráin nua-chumtha, píb uilleann, veidhlín, cláirseach/cruit agus ceol beirte.
 
SCLÉIP NA hÓIGE: Féile Ealaíon an Oireachtais don Óige a bhíonn ar siúl go bliantúil le linn briseadh lár téarma na scoileanna tráth na Samhna. Reáchtáiltear imeachtaí ceoil agus amhránaíochta, ceolchoirm agus dioscó, seó hiopnóise, comórtas díospóireachta, tráth na gceist, comórtais spóirt, taispeántais, ceardlanna sna healaíona éagsúla agus míle ní eile.

6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2

Uachtarán: Úna Uí Lachtnáin
Stiúrthóir: Liam Ó Maolaodha

Teil : (01) 4753857
Faics: (01) 4758767

Ríomhphost: 
eolas@antoireachtas.ie  
www.antoireachtas.ie

 

Oireachtas na Gaeilge ar Facebook.

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214