Seirbhísí Eolais

Cuireann Gaelport.com seirbhísí eolais agus nuachta ar fáil do phobal na Gaeilge in Éirinn agus thar sáile ar bealaí éagsúla. Foilitear ábhar ilmheáin idir scéalta nuachta úra, grianghraif agus físeáin ar an suíomh gréasáin gach aon lá.

Cuirtear fáilte i gcónaí roimh scéalta agus fógraí ó phobal na Gaeilge in Éirinn agus thar sáile. Is féidir eolas agus íomhánna a sheoladh chugainn ag eolas@gaelport.com.

 
>>>Seirbhísí nuachta

Ar na sruthanna nuachta is mó ar Gaelport.com tá:

An Nuacht is déanaí: Na scéalta is mó ó shaol na Gaeilge gach aon lá. Foilsítear scéalta le foireann Gaelport.com i nGaeilge agus i mBéarla ar m.gaelport.com. Má bhaineann an scéal le cúrsaí Gaeilge nó Gaeltachta beidh sé ar fáil ar Gaelport.com.

As na Nuachtáin: Achoimre laethúil ar na scéalta is mó a bhaineann leis an nGaeilge atá foilsithe sna meáin náisiúnta agus áitiúla. Is  seirbhís fíor-áisiúil í do dhaoine atá ag obair in earnáil na Gaeilge agus do gach aon duine a bhfuil suim acu i gcúrsaí reatha agus i gceisteanna teanga.

Folúntais
: Cur síos cuimsitheach ar na folúntais Ghaeilge agus ar na folúntais atá fógartha in earnáil na Gaeilge in Éirinn agus thar lear.

Féilire: Scéalta faoi na himeachtaí  is mó ina mbíonn fáilte curtha roimh an Ghaeilge ina measc féilte, éigsí, drámaí, coirmeacha ceoil agus seimineáir agus comhdhálacha.

Foghlaim: Cur síos ar na cúrsaí oiliúna atá ar fáil in Éirinn agus thar sáile do dhaoine a bhfuil spéis acu tabhairt faoi chúrsaí oiliúna a dhíríonn ar an nGaeilge nó faoi chúrsaí a gcuirfeadh fostaithe in earnáil na Gaeilge suim iontu.

 

>>>Gaelport Móibíleach

Tá scéalta nuachta ó Gaelport.com ar fáil ar gach fón cliste anois. Níl ort ach cuairt a thabhairt ar m.gaelport.com.

Tá na míreanna is mó éilimh ó Gaelport.com ar fáil do gach aon duine- is cuma cá háit ina bhfuil siad nó cén fón atá acu. Is féidir teacht ar an tseirbhís nuachta agus eolais gan aon agó má tá brabhsálaí ar an bhfón cliste atá agat agus má tá ceangal idirlín agat. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo http://www.gaelport.com/moibileach

>>>Ríomhirisí

EOLAS Scaiptear nuachtlitir leictreonach ar shíntiúsóirí gach coicís. Is é ‘Eolas’ an teideal atá ar an nuachtlitir ildaite chuimsitheach seo a scaiptear saor in aisce chuig breis agus 7,000 síntiúsóir gach dara Máirt.  Tá leagan Gaeilge agus leagan dátheangach ar fáil.

As Na Nuachtáin
Gach lá  scaiptear ‘As na Nuachtáin’,  achoimre laethúil ar na scéalta is mó a bhaineann leis an nGaeilge atá foilsithe sna meáin náisiúnta agus áitiúla. Arís, is seirbhís leictreonach atá i gceist le ‘As na nuachtáin’ agus is  seirbhís fíor-áisiúil í do dhaoine atá ag obair in earnáil na Gaeilge agus do gach aon duine a bhfuil suim acu i gcúrsaí reatha agus i gceisteanna teanga.

Tá beartaithe athfhorbairt a dhéanamh ar ríomhirisí Gaelport.com sa bhliain 2013. Má tá suim agat síntiús a ghlacadh seol ríomhphost chuig eolas@gaelport.com le do sonraí teagmhála.

>>>Na Meáin ShóisialtaBhí Gaelport.com ar thús cadhnaíochta sna meáin shóisialta agus tá foireann Gaelport gníomhach sna meáin shóisialta le fada an lá. Scaiptear físeáin, íomhánna agus ailt le foireann Gaelport.com go rialta ar Twitter, Facebook, G+ agus ar YouTube go rialta.

Tá sé mar rún againn an Ghaeilge a chur chun cinn sna meáin úra ar Twitter Facebook agus YouTube agus go gcothófaí caidrimh níos fearr leis an bpobal sna gréasáin sin.

>>>Meáin Eile


Raidió: Cuireann an Chomhdháil an tseirbhís eolais, ‘Cogar’ ar fáil do chraoltóirí raidió i gcomhar le hÚdarás Craolacháin na hÉireann. Tá tuilleadh eolais faoi Cogar ar fáil anseo.

Na Meáin Chlóite: Le tamall anuas,  tá an Chomhdháil ag obair i gcomhpháirt le 'Foinse' a fhoilsítear san Irish Independent gach Céadaoin. Cuireann an Chomhdháil ailt a bhaineann le obair na n-eagras agus ceisteanna teanga ar fáil don nuachtán don mhír ‘Nuacht na hEarnála’.

>>>Gradaim


Bronnadh gradam óir ar Gaelport.com sa rannóg don soláthar nuachta is fearr ar líne ag na Gradaim na Meán Digiteacha 2012 (Nokia Digital Media Awards 2012).

Bhuaigh Gaelport.com an gradam don Suíomh Gaeilge is Fearr ag Gradaim Idirlín na hÉireann i 2010 agus arís i 2011. Rinne Gaelport.com urraíocht ar an duais ag na gradaim sa bhliain 2012.

Fógraíocht agus Poiblíocht

Cuirtear fáilte i gcónaí roimh scéalta agus grainghraif. Déan teagmháil le eolas@gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214