Sonraí an Chúrsa

Dioplóma i Múineadh na Gaeilge (Foghlaimeoirí Fásta)

Seo Dioplóma nua a bheidh ar siúl in Ollscoil na hÉireann Má Nuad ó mhí Mheán Fómhair 2012.

Feidhmeanna an chúrsa 
• Oiliúint a chur ar fáil do rannpháirtithe maidir le conas Gaeilge a mhúineadh d’fhoghlaimeoirí fásta. 
• Cur le scileanna teagaisc na rannpháirtithe.
• Cur le heolas na rannpháirtithe ar an taighde is deireanaí a rachadh chun tairbhe dóibh i múineadh na Gaeilge d’fhoghlaimeoirí fásta. 
• Deis a thabhairt do rannpháirtithe smaointe, moltaí praiticiúla agus tuairimí a mhalartú.


Struchtúr
• Beidh ar rannpháirtithe freastal ar 10 gceardlann oiliúna in Ollscoil na hÉireann Má Nuad. Beidh na ceardlanna ar siúl ar Shathairn idir mí Mheán Fómhair 2012 agus mí an Aibreáin 2013.
• Beidh ar rannpháirtithe 40 uair an chloig teagaisc a dhéanamh i rith thréimhse an chúrsa. Is faoi na rannpháirtithe féin an teagasc seo a eagrú. 
• Beidh obair cúrsa le cur i gcrích – obair leanúnach agus tionscadail a bheidh bunaithe ar an gcleachtas sa seomra ranga agus ar na ceardlanna.
• Cuirfear tacaíocht agus comhairle ar fáil do rannpháirtithe an chúrsa i rith a dtréimhse teagaisc.


Critéir iontrála
Chun áit a fháil ar an gcúrsa beidh ar iarrthóirí (i) caighdeán sásúil Gaeilge a léiriú; (ii) agallamh a dhéanamh. 


Dátaí tábhachtacha
Dáta deiridh iarratais: 1 Meitheamh
Scrúdú iontrála agus agallamh: 30 Meitheamh
Tús an chúrsa: 15 Meán Fómhair


Tuilleadh Eolais
Ailín Ní Chonchúir - 086-4015318 / ailin.nichonchuir@nuim.ie

 

© Foilsithe ar Gaelport.com - 3 Bealtaine

Seans go mbeidh suim agat sna cúrsaí a leanas:

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar líne)

Scileanna Agallaimh – Ríomh-fhoghlaim le Mentor Gaeilge« Gach Cúrsa Clóigh an t-Alt Seo »

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214