Tuairiscí agus Taighde

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge - Anailís Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch - Acadamh na hOllscolaíocht Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

 

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Acht na dTeangacha Oifigiúla - Osradharc

Treoirlínte faoi Alt 12 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003  

Oifig an Choimisinéara Teanga

Treoileabhar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Scéimeanna Teanga na gComhlachtaí Poiblí

Tuarasálacha Bliantiúla an Choimisinéara Teanga

 

Cáipéisí Rialtais

Is féidir cóip den Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge a íoslódáil ANSEO

Is féidir cóip de Ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge, 2006 a íoslódáil ANSEO

Beartais Oideachais

Tá Dréachtstraitéis Idirlín dón Óige - Foras na Gaeilge ar fáil ANSEO

Tá Polasaí Gaeilge na Roinne Oideachais, Tuaisceart Éireann ar fáil ANSEO

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214