From:                              Gaelport.com [gaelport@aroconnect.net]

Sent:                               15 April 2009 16:52

To:                                   Niamh O Sullivan

Subject:                          COGAR- Seirbhís Eolais do Chraoltóirí Raidió

 

COGAR      

Ar Dearglasadh

 


Ní fada an turas go Tiobraid Árann!
Ní bheidh  bac ar bith ar bhaill Chonradh na Gaeilge agus iad ag aistriú go dtí an tÓstán Abbey Court san Aonach i dTiobraid Árainn ag tús mhí na Bealtaine. Ar Lean

Its not a long way to Tipperary!
Conradh na Gaeilge members from across the country will travel to the Abbey Court Hotel in Nenagh, Co. Tipperary at the start of May for the annual Ard-Fheis of the organisation. More

 

Líonra Sóisialta nua don Ghaeilge
Seoladh líonra sóisialta úrnua Gaeilge le linn Sheachtain na Gaeilge agus tá sé ag dul ó neart go neart ó shin.  Ar Lean

New Irish language Social Network
A brand new Irish language social network  which was launched during Seachtain na Gaeilge  is going from strength to strength. More

 

Gearrliosta filíochta fógartha
Tá an rún is mó i saol na Gaeilge le scaoileadh, tá an scéal a rabhamar ar fad ag súil leis tagtha! Le cúpla mí anuas tá filí na hÉireann agus na hAlban ar bís ag scríobh dánta don chomórtas filíochta, Comórtas filíochta AN CHUAIRT 2009. Ar Lean  

Poetry Shortlist Announced
The biggest secret in the Irish language world is about to be revealed- the Shortlist for the bilingual poetry competition, Comórtas Filíochta An CHUAIRT 2009 has been announced More 

 

Bímis ag Ceol!
Seoladh Ceol ‘09, díolaim ceoil léirithe ag Seachtain na Gaeilge le déanaí agus mar is iondúil tá scoth na gceoltóirí agus amhránaithe ón tír seo ag casadh a gcuid amhráin is cáiliúla ar an albam- agus iad ar fad i nGaeilge! Ar Lean

Let there be CEOL!
The new music compilation CEOL 09 was recently launched and and as always the album contains some of the best songs of the countries finest singers and musicians- all in the Irish language. More

 

Muintir na Gaeltachta ag blagáil!
Tá léirithe ag muintir na Gaeltachta i nGaeltacht Mhúscraí agus Gaeltacht na nDéise lena gcuid blaganna nua cé chomh héasca is atá sé an t-eolas agus an nuacht ón bpobal a chur ar fáil ar an idirlíon. Ar Lean

Gaeltacht Communities get blogging!
Gaeltacht communities in the Muskerry Gaeltacht and the Waterford Gaeltacht have proven with their new blogs how easy it is to provide information and news about their communities on the internet. More

 

Féile Chomórtha Joe Éinniú 
Tiocfaidh daoine ar suim leo an ceol agus an  amhranaíocht ó chian agus ó chongar ag an bhféile seo, atá ar an bhfód ó 1986, a déanann comóradh ar shaol agus ar shaothar ceoil an amhránaí chlúití. Ar Lean 

Joe Heaney Commemorative Festival
Fans of traditional Irish music and song will flock to the festival which has been running since  1986 and celebrates the life and works of the legandary sean-nós singer.More

 

Ag Teacht Aníos...

 

Cuairt na bhFílí Albanacha
Dún na nGall agus Baile Átha Cliath
20-25 Aibreán 2009
 
Cuairt na bhFilí Albanacha

Donegal and Dublin
20-25th April 2009

Féile Chois Cuain

Cluain Cearbán
1-4 Bealtaine 2009.

Féile Chois Cuain
Louisburgh in Co. Mayo,
1-4th May 2009.

Féile na Bealtaine

An Daingean, Co Chiarraí
29 Aibreán - 4 Bealtaine 2009

Féile na Bealtaine
Dingle, Co Kerry
29th April - 4th May 2009.

Féile Chomórtha Joe Éinniú
Carna, Co. Na Gaillimhe
1 -3 Bealtaine 2009.

Féile Chomórtha Joe Éinniú
Carna, Connemara, Co. Galway
1-3 May 2009 

Féile Ealaíne Inis Bó Finne 2009
Inis Bó Finne, Co na Gaillimhe
8-10 Bealtaine 2009.

Inishbofin Arts Festival
Inishboffin, Co. Galway
8-10 May, 2009

Féile Átha Dá Chab
Béal an Dá Chab i gCo. Chorcaí 
17-19 Aibreán 2009.

Féile Átha Dá Chab
Ballydehob, Co. Cork
17th -19th April  2009.

 

Ar Bharr Mo Theanga

 

Tionólfar Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa agus Toghcháin Áitiúla ar an Aoine 5 Meitheamh 2009. Gan amhras beidh plé ar na toghcháin sna seachtainí atá romhainn go háirithe i ndiaidh an ruaille buaille faoin mbuiséid is déanaí!

The European and local elections will be held on June 5th 2009. Given all the talk about the latest Budget  it seems the forthcoming elections will be interesting!

Parlaimint na hEorpa:
European Parliament

Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa
European Parliament Elections

Feisire de Pharlaimint na hEorpa (FPE)
Member of the European Parliament (MEP)

Iarrthóir neamhspleách
Independent candidate

Craoladh páirtí polaitíochta
Party Political Broadcast

Tá daoine ceannasacha ar an chúl:
He has the support of influential people
 
Beidh callán faoi seo:
There will be a storm about this

Cogadh na sifíní atá ann:
A storm in a tea-cup

Ní dheachaigh sé ar bláth nó ar biseach dó:
He gained nothing from it

níl teir nó toirmeasc air..
There’s nothing to prevent ...

Tá a paidreacha go maith aici:
She knows what’s what

lig don scéal sin fuarú:
Let the matter die down

 

Sall Chugatsa

 

Agallamh le Nora Welby ón eagraíocht Glór na nGael mar gheall ar na duaiseanna atá ar fáil do stáisiúin raidió  Ar Lean

An interview with Nora Welby from Glór na nGael about the awards available for radio stations.  More

 

An Gnó

 

Dúshláin i gcur chun cinn litearthachta ar na Meáin léirithe ag Tuarascáil
Tá roinnt moltaí déanta i  dtuarascáil atá foilsithe ag An Lárionad um Thaighde Sóisialta agus Oideachasúil  in Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath maidir le cur chun cinn an bheartais pholasaí i leith litearthachta ar na meáin in Éirinn. Choimisiúnaigh Coimisiún Craolacháin na hÉireann an tuarascáil seo. Ar Lean

Report Commissioned By BCI Highlights Challenges For Media Literacy Promotion
A research report issued this week by the Dublin Institute of Technology’s Centre for Social and Educational Research (CSER) has made a series of recommendations regarding the development of public policy for media literacy in Ireland. This report was commissioned by the Broadcasting Commission of Ireland.More

 

Líonra nua do chláraitheoirí  Raidió le Gaeilge le bunú
Beidh deis ag cainteoirí Gaeilge atá ag obair i stáisiúin raidió pobail teacht le chéile agus líonra sóisialta a bhunú i gClár Chlainne Mhuiris an mhí seo.  Ar Lean

New Network for Irish Radio Programmers
Irish speakers working in community radio stations across the country will get the opportunity to meet each other and join a new social network in Claremorris this month.  More

 

Podchraoladh na Gaeilge: Raidió na Gaeltachta
Tá réimse leathan podchraolta á sholáthar ag Raidió na Gaeltachta anois ar líne. Ar Lean

Irish Podcasts: Raidió na Gaeltachta
A wide range of podcasts are now being provided by Raidió na Gaeltachta online.  More

 

Féile Mhaith do na Meáin Ghaeilge
Tugadh aitheantas do léiriúcháin Ghaeilge ag Féile na Meán Ceilteach a reáchtáladh i gCaernafon na Breataine Bige an tseachtain seo caite. Ar Lean

Success for Irish productions at Celtic Festival 
Irish language productions fared well at the Celtic Media Festival which was held in Carenafon in Wales last week. More

 

M'Fhuaim agus M'Fhís

Léirigh d'fhís
Beidh áthas ar léiritheoirí raidió go mbeidh babhta eile de scéim mhaoiniúcháin Sound and Vision á rith an mhí seo agus fáilteofar roimh iarratais roimh an 5 Bealtaine. Ar Lean

Reveal Your Vision
Radio Producers will be delighted to hear that a new round of Sound and Vision for Radio is underway this month and applications will be accepted until May 5th. More

AróConnect

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

 

[Díliostáil/Unsubscribe]