From:                              COGAR.ie [gaelport@aroconnect.net]

Sent:                               20 March 2009 16:24

To:                                   Niamh O Sullivan

Subject:                          COGAR - Seirbhís Eolais do Chraoltóirí Raidió

 

COGAR      

Ar Dearglasadh

 

Nuacht ar líne le Gaelport.com 
Seoladh suíomh nua Gaelport.com an tseachtain seo caite. Is é Gaelport.com príomhshuíomh eolais na Gaeilge. Ar Lean

Get Your News Online With Gaelport.com
A new website Gaelport.com was launched last week.  Gaelport.com is the main Irish language website. More

 

Cuairt na bhFilí Albanacha 2009
Cuir snas ar do bhróga rince agus bain téada an damháin alla sin ón bhFoclóir Gaidhlig-Gaeilge, tá na filí ag teacht arís i mbliana, agus iad ar chamchuairt in Iarthuaisceart na hÉireann.  Ar Lean

Cuairt na bhFilí Albanacha 2009
Polish those dancing shoes and blow the cobwebs off your Gaidhlig-Gaeilge dictionary, the Scottish Poets are returning once again, and this time they plan to tour the North-west of the country.  More

 

Seisiún ceoil den scoth ar na bacáin do Loch Garman!
Oíche Scoraíochta suntasach agus ceoil binn traidisiúnta le cloisteáil ar  lánaí Loch Garman, seo an méid atá i ndán do mhuintir an oirdheiscirt nuair a freastalóidh laochra ceoil ár linne ar Choirmcheoil agus Duaisbhronnadh, Gradam Ceoil TG4 a reáchtálfar in Áras Ceoldráma Loch Garman ar an Satharn 4 Aibreán seo chugainn.  Ar Lean

A great session in store for Wexford!
The inhabitants of the sunny south east are all set to have a great nights entertainment and to hear the sound of Irish music on the streets of Wexford when the current stars of the Irish music scene attend the Gradam Ceoil TG4  concert and awards ceremony which will be held in the Wexford Opera House on Saturday 4th of April.  More 

 

Éachtaí an Iarthair
Ainmníodh Gearrliosta na nGradam Bisto an tseachtain seo caite agus ar an liosta i mbliana tá dhá leabhar Gaeilge, ‘An Phleist Mhór’  le Ré Ó Laighléis, Susan Edwards agus Emily Colenso  atá foilsithe ag Móinín agus ‘Brionglóidí agus Aistir Eile’ atá scríofa ag Áine Ní Ghlinn agus foilsithe ag Cló Mhaigh Eo.  Ar Lean

The West’s awake (and kicking!)
The shortlist for the Bisto Book Awards was announced last week and two Irish language books feature on that list, ‘An Phleist Mhór’ by Ré Ó Laighléis, Susan Edwards and Emily Colenso which is published by Móinín and ‘Brionglóidí agus Aistir Eile’ written by Áine Ní Ghlinn and published Cló Mhaigh Eo. More

 

Comhlacht Chiarraí san iomaíocht leis na boic mhóra domhanda! 
Tá an siopa leabhar ríomhthráchtála Litriocht.com (Amazon.com na Gaeilge mar a tugtar air go minic) atá bunaithe i gCorca Dhuibhne  roghnaithe mar ionadaí na hÉireann mar an ‘ríomh-Ghnó’ is fearr de chuid na World Summit Awards a thionólfar i Meicsiceo, i mí Meitheamh na bliana seo. 
Ar Lean

Kerry company take on the global IT Giants!
Corca Dhuibhne based, Litriocht.com, ( the Irish language Amazon.com as it has been referred to)has been selected to represent Ireland as the best ‘eBusiness’ at the World Summit Awards to be held in Mexico, this coming June.  More

 

TEG: Gaeilge agus fáilte fud fad na cruinne
D’fhógair Ollscoil na hÉireann Má Nuad le déanaí  gur rinne rinne beagnach 500 foghlaimeoir fásta scrúduithe Teastas Eorpach na Gaeilge de chuid na hOllscoile in ionaid in Éirinn agus thar lear, sa Fhrainc agus i bPoblacht na Seice. 
Ar Lean

TEG: Irish exams across the globe
In 2008, almost 500 adult learners sat Teastas Eorpach na Gaeilge exams (European Certificate in Irish), run by the Language Centre in NUI Maynooth.  Exams took place in centres throughout Ireland as well as in Paris and Prague.  In April 2009, new exam centres will open in New York and in Cambridge.  More

 

Ag Teacht Aníos...

 

Oíche Cheoil Traidisiúnta i mBaile Átha Cliath
Ionad: The Cobblestone Pub, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath
Dáta: 7 Aibreán 2009 - 9.00in.

An Evening of Traditional music in the Cobblestone 
Venue: The cobblestone bar, Smithfield, Dublin
Date: 7 April 2009 doors 9 pm.

Féile Shiúlóid An Earraigh i Sligeach
Ionad: loch Talt i gContae Shligigh
Dátaí: 18 agus 19 Aibreán 2009.

South Sligo Spring Walking Festival
Venue: Lough Talt, Tobercurry, Co. Sligo
Dátaí: 18th and 19th April 2009.

Féile Chomórtha Joe Éinniú
Ionad: Carna, Co na Gaillimhe
Dátaí: 1–3 Bealtaine 2009.

Féile Chomórtha Joe Éinniú (Joe Heaney Commemorative Festival)
Location: Carna, Connemara, Co. Galway
Dates; Friday 1st – Sunday 3rd May

Féile Litríochta  - An Chúirt
Ionad: ionaid éagsúla i gcathair na Gaillimhe
Dátaí: 21-26 Aibreán 2009.

An Chúirt Literature Festival
Location: various locations in Galway city
Dates 21-26 April, 2009

Gradam Ceoil TG4 2009
Ionad: Áras Ceoldráma Loch Garman
Dáta:  4 Aibreán 2009.

Gradam Ceoil TG4 2009
Venue: Wexford Opera House
Date:  Saturday 4th April 2009. 

At First Light ar stáitse
Ionad: An Droichead, Béal Feirste
Dátaí 28 Márta 2009

At First Light take to the stage
Venue: An Droichead,  Belfast
Date: 28 March 2009

 

Ar Bharr Mo Theanga

 

Agus suíomh nua gleoite seolta ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an mhí seo ag www.gaelport.com, shíleamar go mbeadh sé feiliúnach roinnt nathanna a thabhairt daoibh maidir le teicneolaíocht an eolais.

As Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge have launched a great new website this month, www.gaelport.com, we felt it appropriate to provide some useful terms relating to information technology. 

Cuid mhaith den obair an t-eolas - A good deal of the work is the know-how
Seoladh suíomh úrnua - A new site was launched  
Idirghníomhach - Interactive              Seoladh gréasáin - Web address  
Dearadh Gréasain - Web design         Bogearraí - Software
Láithreán Gréasáin - Website             Nuachtlitir leictreonach - E-zine
Ríomhchlár - Computer Program        Líonra - Network
Idirlíon - Internet                              R-phost - E-mail
Méarchlár - Keyboard                       Scáileán - Screen
Íomhanna - Images                          Scéalta Úra - New Stories
Sruth RSS - RSS Feed                      Íoslódáil - Download

 

Sall Chugatsa

 

Agallamh le Ciarán Óg Ó Giollabhuí, láithreoir le Near90 Fm, a chuireann an clár 'Ar Muin na Muice' i láthair.  Ar Lean

An interview with Ciarán Óg Ó Giollabhuí, a prestenter with Near 90Fm, who hosts the programme 'Ar Muin na Muice'.  More

 

An Gnó

 

Conradh sínithe ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann le 4FM don chéad seirbhís ilchathrach
Tá conradh sínithe ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann le Choice Broadcasting Limited ( ag trádáil mar 4 FM) I gcomhar seirbhís raidió ilchathrach cheoil. Is é seo an chéad seirbhís dá leithéid agus craolfar i mBaile Átha Ciath agus Contae Átha Cliath chomh maith le Contae Chorcaí agus Cathair  Chorcaí, Contae Luimnigh agus Cathair Luimní, Cathair agus Contae na Gaillimhe agus contae an Chláir.  Ar Lean

BCI SIGNS CONTRACT WITH 4FM FOR FIRST MULTI-CITY SERVICE

The Broadcasting Commission of Ireland (BCI) has today (Tuesday February 17th) signed a contract with Choice Broadcasting Limited (trading as 4FM) for the provision of a music driven Multi-City FM service.  The first service of its kind, 4FM will broadcast to Dublin City, County and Commuter belt, Cork City and County, Limerick City and County, Galway City and County and Co. Clare. More

 

Scéim Tacaíochta do Stáisiúin Phobail 2009 Seolta ag an BCI
Tá fógartha ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann(BCI) inniu, an 19 Feabhra go bhfuil an scéim tacaíochta  do stáisiún phobail seolta anois. Cuireann an scéim seo tacaíocht airgeadúil ar fáil do stáisiún raidió pobail  agus teilifíse a bhfuil ceadúnas acu.  Méadaíodh an ciste i mbliana go €65,000.  Ar Lean

BCI LAUNCHES 2009 COMMUNITY BROADCASTING SUPPORT SCHEME
The Broadcasting Commission of Ireland (BCI) has today, 19th February launched its 2009 Community Broadcasting Support Scheme. The Scheme provides funding support for licensed community/community of interest radio and community television services.  The total fund allocation has been increased this year to €65,000. More

 

Iarratais do Sheirbhís Tráchtála Ceoil, Átha Cliath á lorg ag  Coimisiún Craolacháin na hÉireann
Tá fógartha ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann inniu ( 4 Márta) sna meáin náisiúnta go bhfuiltear ag lorg iarratais i gcomhair seirbhís craoltóireachta fuaime i gceantar Bhaile Átha Cliath agus Contae Átha Cliath. Díreoidh an tseirbhís ar dhaoine fásta idir 35-55 agus beidh an bhéim ar cheol ann. Tá an tseirbhís seo á chur ar fáil ag Q102 faoi láthair ach tiocfaidh deireadh leis an gconradh i 2010. Ar Lean

BCI ADVERTISES COMMERCIAL MUSIC-BASED SERVICE FOR DUBLIN CITY AND COUNTY
The Broadcasting Commission of Ireland (BCI) has today (March 4th) placed an advertisement in the national press seeking applications for a sound broadcasting service for the Dublin City and County franchise area.  The service will be primarily music-driven, targeting the 35-55 age group.  This service is currently operated by Q102, whose contract is due to expire in 2010.  More

 

Splanc ar ais ar Newstalk
D’fhill Splanc, clár Gaeilge seachtainiúil Newstalk 106-108fm, ar na aerthonnta ar an 6ú Márta. Cuireann Daragh Ó Tuama an irischlár faisnéiseach siamsúil i láthair a tugann léargas dúinn ar ghnéithe de shaol na hÉireann agus a fhreastalaíonn orthu siúd gur spéis leo ár dteanga dhúchais. Ar Lean

Splanc Returns to Newstalk
Newstalk 106-108 fm’s weekly Irish language programme Splanc returned to the airwaves on Friday, March 6th at 10pm. Presented by Daragh Ó Tuama, Splanc is an informative, engaging and entertaining programme providing enthusiasts of the native tongue a weekly bite of Irish life. More

 

Raidió Rí Rá ón Idirlíon go FM
Beidh seirbhís FM de chuid Raidió Rí-Rá á sheoladh Dé Máirt 3 Márta 2009 idir 12.00- 1.00in ag ógfhoireann Rí-Rá i dteannta aíonna speisialta ag ceithre phreasocáid éagsúil ar siúl ar fud na tíre mar chuid de Sheachtain na Gaeilge.
Ar Lean

Raidió Rí Rá from Web to FM
Raidió Rí-Rá launched an FM service on Tuesday 3rd March 2009, between 12.00-1.00 with special guests at four separate press events across the country as part of Seachtain na Gaeilge. More

AróConnect

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

 

[Díliostáil/Unsubscribe]