From:                              Gaelport.com [gaelport@aroconnect.net]

Sent:                               07 July 2009 17:20

To:                                   Niamh O Sullivan

Subject:                          Cogar: An Nuachtlitir leictreonach do chraoltóirí Raidió!

 

COGAR      

Scaip an Scéal

 


Fís 24 roimh dheireadh an tsamhraidh 
Mar is eol do chách tháing deireadh leis an nuachtán Foinse an mhí seo caite. Ach ní hé bun agus barr an scéil agus tá forbairt leanúnach ar sheirbhísí nuachta eile i nGaeilge ar líne. Labraíonn Cogar le Eoghan Ó Néill, Eagarthóir Nuachta, Nuacht 24 atá ag cur leis an tseirbhís nuachta i láthair na huaire.  Ar Lean
Nuacht 24 develops Irish language News Service
The closure of Foinse last month was widely anticipated and much taked about. However all is not lost as Irish language news services continue to grow online. This Month Cogar speaks to Eoghan Ó Néill, News Editor with Nuacht 24 on the current expansion of the news service. More

 

Gnó le Gaeilge
Cé go bhfuil fadhbanna agus deacrachtaí ag fiontraithe gnó na laethanta seo, is léir go bhfuil céatadán áirithe fós ag leanúint ar aghaidh ag cur chun cinn na Gaeilge in ainneoin na ndeacrachtaí eile atá ag bagairt orthu. Ar Lean
Irish language promotion in Business
Even though business entrepreneurs face many challenges these days, a sizable number are continuing to promote the Irish language in defiance of these difficulties. More

 

Údar sceitimíní do lucht siopadóireachta le Gaeilge
Tá láithreán gréasáin úrnua le seoladh ag Glór na nGael go luath ina mbeidh deis earraí d’achan cineál a cheannach ann ó leabhair, éadaí, dlúthdhioscaí, diosca digiteach ilúsáide, cártaí, ealaíon, postaeir, léarscáileanna agus earraí athdhíolta Ar Lean 

New site for Gaeilge Goods
Glór na nGael  is to launch an internet shop  where goods of all sorts will be available to buy including books, clothes, compact disks, DVDs, cards, art, posters, maps and second hand goods.  More

 

Sáirséal • Ó Marcaigh tógtha ar láimh ag Cló Iar-Chonnachta 
Tá ceann de thithe móra foilsitheoireachta na Gaeilge, Sáirséal •  Ó Marcaigh, nó Sáirséal agus Dill mar ab fhearr aithne air tráth, tógtha ar láimh ag Cló Iar-Chonnachta. Ar Lean

Sáirséal • Ó Marcaigh acquired by Cló Iar-Chonnachta.
One of Ireland’s leading Irish language publishing houses, Sáirséal • Ó Marcaigh, or Sáirséal agus Dill as it was once better known, has been acquired by Cló Iar-Chonnachta. More

 

Buntáiste Breise na Gaelscolaíochta
De réir taighde leis an Dr Judith Wylie agus Dr Gerry Mulhern, ó Scoil Síceolaíochta Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste tá buntáistí bunúsacha ann do ghasúir a mhúintear trí mheán na Gaeilge. Ar Lean
Advantages of Irish-medium Education.
Recent research carried out by Dr Judith Wylie and Dr Gerry Mulhern from Queen’s University Belfast’s School of Psychology has indicated that there are significant underlying advantages to children who are being educated in Irish-medium Schools. 
More

 

Féilire

 

Saol Sóisialta na Gaeilge!
Tá féilire na Gaeilge ar Gaelport.com ar ais agus tá sé níos fearr ná riamh!
Faightear ann cur síos ar na himeachtaí agus na féilte atá ar siúl fud fad na tíre agus thar lear
Bain triail as anseo!

The gaeport.com social events calender is back and is better than ever!
It contains full round up of events and festivals taking place across the country!
Give it a go!


Fleadh Uladh ‘09
Reáchtálfar Fleadh Uladh ‘09 i gCaisleán Uidhilín i gCo. An Dún ón 24-26 Iúil 2009.Tuilleadh eolais: Teil:  + 44 (0)7712 881 445.
Fleadh Uladh 2009
Fleadh Uladh 2009 (Ulster Fleadh) will be held in Castlewellan, Co. Down from 24th-26th July 2009. Further information:  Tel: + 44 (0) 7712 881 445

Is Mise Éire ar stáitse in Áras Chrónáin
Beidh an dráma Is Mise Éire ar stáitse in Áras Chrónáin ar An Déardaoin 09 Iúil 2009. Tuilleadh eolais:  Teil: 01-4508747
Is Mise Éire stages in Áras Chrónáin
The drama is Mise Éire will stage in Áras Chrónáin in Clondakin on Thursday 9th July 2009. Further information:  Tel: 01-4508747

Féile Mhic Dara
Beidh rásaí ar siúl gceantar Charna 11, Conamara, Co. na Gaillimhe le linn Féile Mhic Dara ar an 11-12 agus ar an 16 Iúil 2009.
Tuilleadh eolais:  Teil: 095 32523
Féile Mhic Dara
The experienced sailor’s and the Galway hookers will put up a lot of mileage throughout the summer months to attend various festivals and on the 11th,12th and 19th July 2009 the local annual regatta known locally as Féile Mhic Dara will take place in Carna, Co. Galway.For further information contact: 095 32523


Féile Soilsí Thoraí
Beidh Féile Soilsí Thoraí’ ar siúl i dThír Chonaill ón 17 – 19 Iúil 2009.
Tuilleadh eolais: Tel:074 91 65594 Suíomh gréasán: www.angailearai.com
Soilsí Thoraí Festival
Tory Island will also be celebrating the Island culture Soilsí Thoraí Festival
from 17th – 19th July 2009.
Further information:   Tel:074 91 65594 Website: www.angailearai.com


Féile Ealaíona na Gaillimhe 2009
Beidh Féile Ealaíona na Gaillimhe ar siúl i gCathair na Gaillimhe ón 13-26 Iúil 2009.
Tuilleadh eolais:  Teil: +353 (0) 91 509700 Suíomh gréasán: www.galwayartsfestival.com
Galway Arts Festival 2009
This year’s Arts Festival will take palce in Galway from 13th -26th July 2009.
Further information:  Tel: +353 (0) 91 509700 Website: www.galwayartsfestival.com

 
Fleadh An Domhain 2009
Beidh Fleadh an Domhain ar siúl i gCaisleán an Bharraigh i gCo. Mhaigh Eo ón 31 Iúil – 8 Lúnasa 2009.
Tuilleadh eolais:  Teil: + 353 (0)94 9286133  Suíomh gréasán: www.theworldfleadh.com
World Fleadh 2009
This year’s World Fleadh will take place in Castlebar, Co. Mayo from 31 July – 8th August 2009.
Further information:  Tel: + 353 (0)94 9286133  Website: www.theworldfleadh.com

Fleadh Na Mumhan '09
Reáchtálfar Fleadh Na Mumhan '09 i Ros Cré i gCo. Tiobraid Árann ón 13-20 Iúil 2009.
Tuilleadh eolais: Teil: 0505 47215 / 087 918 5705 
Munster Fleadh '09
The 2009 Munster Provincial Fleadh will be held in Roscrea in Co. Tipperary from 15th - 20th July 2009.
Further information:   Tel: 0505 47215 / 087 918 5705

Scoil Samhraidh Willie Clancy
Beidh Scoil Samhraidh Willie Clancy ar siúl i Sráid na Cathrach i gCo. An Chláir ón 4ú Iúil - 12ú Iúil 2009.
Tuilleadh eolais:  Muirís O Rócháin : Teil: 065 708 4148
Willie Clancy Summer School
This year’s Willie Clancy Summer School will take place in Miltown Malbay in Co. Clare from 4th – 12th July 2009.
For further information regarding events contact:  Muirís O Rócháin : Tel: 065 708 4148

 

Ar Bharr Mo Theanga

 

Taisteal
Sula  bhfad beidh an saol is a máthair ag dul ar saoire, cuid acu a bheidh ag dul thar sáile go coigríocha andúchasacha chun eispéireas corraitheach as an ngnáth a bhrath. Ach is léir i mbliana go mbeidh céatadán substainteach ag fanacht in Éirinn agus ag filleadh ar ais ar na laethanta saoire traidisiúnta cois trá i dtigh saoire nó carbhán ar cíos mar a rinneadh sna hochtóidí.

Seo cúpla focal duit a chuideodh leat agus tú ag caint faoi shaoire nó taisteal ar an raidió an samhradh seo.

Soon enough it will be holiday season with some people heading to foreign lands to get a taste of the exotic and unusual. However this year a substantial number of people will stay in Ireland and return to the traditional holiday by the sea by renting a holiday home or caravan, just as they did in the 1980’s.

Here are a few words which might be of use for your show when talking about holidays or travelling this summer.

Travel Agency: Gníomhaireacht Taistil
Online Booking: áirithint ar líne
To Book a holiday: Saoire a chur in áirithe
Activities for Children: Gníomhaíochtaí do pháistí

Destination: Ceann Scríbe
Airport Queues: Scuainí ag an aerfort
Travel by Ferry: Taisteal ar bhád farantóireachta

Apply for a passport Iarratas a chur isteach do Phas
Visa: Víosa
Advice from the Department of Foreign Affairs
Comhairle ón Roinn Gnóthaí Eachtracha

Injection: instealladh
Travel Sickness: Breoiteacht Taistil
Sea-sickness: muirghalar
To avoid tap water, salads and uncooked food.
Uisce buacaire, sailéid agus bia fuar a sheachaint

Itinerary: Cúrsa Taistil
Package holiday: Saoire Láneagraithe
Self-catering holiday: Saoire féinfhreastail
Adventure Holiday: Saoire eachtraíochta

 

An Gnó

 

Ceadúnas Bronnta ar Dublin’s Q102
Tá fógartha ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann go bhfuil ceadúnas bronnta ar City Broadcasting Limited (Dublin’s Q102) chun seirbhís ceolbhunaithe a chur ar fáil do dhaoine fásta idir 35-55 bliain d’aois i mBaile Átha Cliath agus an ceantar máguaird. Rinneadh an cinneadh seo ag cruinniú de chuid an Bhoird ar an 22 Meitheamh. Ar Lean

BCI Award New Licence To Dublin’S Q102
The Broadcasting Commission of Ireland (BCI) has announced the award of the licence for a music-based radio service for 35-55 year olds in Dublin City and County to City Broadcasting Limited (trading as Dublin’s Q102).  The decision was taken at a meeting of the BCI Board yesterday, June 22nd. More

 

Cuireann an BCI fáilte  roimh iarratais do Sheirbhísí Craoltóireachta Pobail
Tá Coimisiún Craolacháin na hÉireann (BCI) tar éis fógra a chur sna meáin náisiúnta agus áitiúla ag lorg iarratas ó dhaoine a mbeadh spéis acu seirbhísí craoltóireachta pobail a sholáthar sna ceantair seo a leanas:
Baile Átha Luain agus an ceantar máguaird
Luimneach Thoir
Dún na nGall Thiar Theas
Ar Lean
 
BCI Invites Applications For Community Sound Broadcasting Services

The Broadcasting Commission of Ireland (BCI) has placed an advertisement in the national and local press seeking applications from interested persons/parties for the provision of community sound broadcasting services in the following areas:
Athlone Town and environs
East County Limerick
South West Donegal  
More  

 

Suíomh Gréasáin nua do Chláir Faisnéise RTÉ
Tá RTÉ Raidió a hAon tar éis suíomh gréasáin nua a chur ar bun don tsraith iomráiteach ‘Documentary on One’. Lonnaithe anseo beidh an chartlann is mó do chláir faisnéise ar domhan ar fáil ann.

Tá beagnach 240 clár Faisnéise raidió ar fáil agus is féidir éisteacht leo ar líne nó ar phodchraoladh.  Le breis is daichead nóiméad ann gach seachtain, is é seo an fóram is mó in Éirinn inar féidir le lucht éisteachta éisteacht le cláir faisnéise raidió.

RTÉ Documentary Archive Goes Online
RTÉ Radio 1 has launched a new website for its award-winning 'Documentary on One' series. Housed here , the site will be the largest online radio documentary archive worldwide. 

The new website contains close to 240 radio documentaries, all of which can be listened to online or as a podcast. Running at about forty minutes every week, the Documentary on One is the biggest arena in Ireland to which listeners can tune in to hear radio documentaries.

 

Folúntais i Raidió na Life
Fógraíodh Cuireann Raidió na Life fáilte roimh iarratais ó dhaoine a mbeadh spéis acu sna poist seo a leanas 

Taighdeoirí
Léitheoirí
Innealtóirí Fuaime 

Is obair dheonach atá i gceist. Ar Lean

Vacancies in Raidió na Life

Raidió na Life are currently accepting applications from those interested in the following positions:

Researchers
Readers
Sound Engineers.

These positions are voluntary. More

 

Sall Chugatsa

 

Tintreach, Toirneach agus SPLANC! 
Is é Daragh Ó Tuama  a chuireann Splanc i láthair ar Newstalk 106-108 FM atá faoin spotsolas an mhí seo. Labhraíonn Daragh faoi todhchaí na Meán Gaeilge, craoltóireacht, an lucht éisteachta dílis atá ag Splanc agus an grá atá aige do charranna. Ar lean

Thunder, Lightning and SPLANC!
This Month Daragh Ó Tuama who presents Splanc on Newstalk 106-108 FM is under the spotlight. Here Daragh shares his views on the future of Irish language media, broadcasting, his loyal listeners and his love of cars. More

AróConnect

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

 

[Díliostáil/Unsubscribe]